ฮาวเด้น แมกซี่ แบ่งปัน เพื่อการสื่อสารให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ฮาวเด้น แมกซี่ แบ่งปัน เพื่อการสื่อสารให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ฮาวเด้น แมกซี่ แบ่งปัน เพื่อการสื่อสารให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ฮาวเด้น แมกซี่ จัดตั้งโครงการเพื่อสังคม ส่งมอบปฎิทิน หนังสือ และกระดาษที่ใช้แล้วให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด นำไปใช้งานเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด รองรับความต้องการสื่อสารการเรียนการสอนของผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/137008

ที่มา: siamrath.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 มี.ค.63
วันที่โพสต์: 6/03/2563 เวลา 09:34:02 ดูภาพสไลด์โชว์ ฮาวเด้น แมกซี่ แบ่งปัน เพื่อการสื่อสารให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย