สร้างสะพานลอย รพ.จุฬาฯ-สวนลุมฯ พร้อมลิฟต์อำนวยความสะดวกผู้ป่วย

สร้างสะพานลอย รพ.จุฬาฯ-สวนลุมฯ พร้อมลิฟต์อำนวยความสะดวกผู้ป่วย

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯ กทม.เปิดเผยว่า สำนักการโยธา (สนย.) เตรียมก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนข้ามถนน บริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กับสวนลุมพินี ฝั่งถนนราชดำริ เนื่องจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้มีหนังสือขอให้ กทม.ก่อสร้างสะพานลอยสาธารณะข้ามถนน ระหว่างสวนลุมพินีฝั่งถนนราชดำริมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และประกอบด้วยลิฟต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล เนื่องจากที่ผ่านมาเคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม ได้พิจารณาความเหมาะสมของตำแหน่งสะพานคนเดินข้าม โดยมีมติเห็นชอบกำหนดจุดการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนระหว่าง รพ.จุฬาลงกรณ์และสวนลุมพินี ฝั่งถนนราชดำริ ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณางบประมาณจำนวน 15 ล้านบาท

สำหรับงานก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนข้ามถนนระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสวนลุมพินี ฝั่งถนนราชดำริจะใช้เวลาก่อสร้าง 180 วัน โดยจะก่อสร้างสะพานลอย สำหรับคนเดินข้ามถนน ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 31 เมตร พร้อมลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนข้ามถนนดังกล่าวจะเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้บุคคลทั่วไป และผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการที่มารับบริการจาก รพ.จุฬาลงกรณ์.

ขอบคุณ... https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1672430

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 ต.ค.62
วันที่โพสต์: 2/10/2562 เวลา 09:49:20 ดูภาพสไลด์โชว์ สร้างสะพานลอย รพ.จุฬาฯ-สวนลุมฯ พร้อมลิฟต์อำนวยความสะดวกผู้ป่วย