นวัตกรรม “เขียงเลื่อน เพื่อผู้พิการ”

นวัตกรรม “เขียงเลื่อน เพื่อผู้พิการ”

รพ.สต.ฝายแก้ว จ.พะเยา ประดิษฐ์นวัตกรรม “เขียงเลื่อน เพื่อผู้พิการ” ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการท่อนล่างและผู้ที่ไม่สามารถเดินได้ ให้สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้

วันนี้ (4 ส.ค.2562) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวชื่นชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแก้ว จังหวัดพะเยา ที่มีแนวคิดนำเขียงไม้ วัสดุในท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์สำหรับผู้พิการท่อนล่างหรือผู้ที่เดินไม่ได้ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวัน ลดภาระการดูแลของบุคคลในครอบครัว เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการในพื้นที่

นายนพดล ทิวาศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแก้ว กล่าวว่า ผู้พิการท่อนล่าง และผู้สูงอายุที่เดินไม่ได้ในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ไม่สามารถดูแลได้ตลอดเวลา เพราะต้องออกไปทำงาน ส่งผลให้เกิดความพิการที่รุนแรงเพิ่มขึ้น หรือพิการซ้อน อีกทั้งยังไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือตัวอง ที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทีมงานจึงเกิดแนวคิดประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับผู้พิการท่อนล่าง และผู้ที่เดินไม่ได้

โดยใช้เขียงไม้ เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในภาคเหนือ หาง่าย ราคาถูก มีความทนทาน และความหนาแน่นของเนื้อไม้ ยังทำให้แบคทีเรียฝังตัวเข้าไปได้ยาก มีหลายขนาดให้เลือก ทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ เหมาะสำหรับการนั่งของผู้พิการแต่ละบุคคล และได้ประดิษฐ์รุ่นแรกตั้งแต่ปี 2559 และพัฒนาต่อยอดเรื่อยมาเป็น รุ่นที่ 3 ได้ปรับความสูงของเขียงลดลงเหลือเพียงครึ่งนิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 12 นิ้ว ใช้ล้อลูกยาง ขนาด 0.5 นิ้ว จำนวน 6 ล้อ สามารถใช้งานกับพื้นเปียกในห้องน้ำได้ ต้นทุนในการประดิษฐ์ เพียง 500 บาทต่อชิ้น

นวัตกรรม “เขียงเลื่อน เพื่อผู้พิการ”

จากการทดสอบประสิทธิภาพ ได้นำไปใช้กับผู้พิการที่มีปัญหาอัมพาตท่อนล่าง 4 คน ผู้สูงอายุที่เดินไม่ได้ 7 คน มีความพึงพอใจในระดับดีมาก ถึงร้อยละ 90 และไม่เกิดแผลกดทับจากการใช้งาน นวัตกรรมนี้ใช้งานได้จริงสะดวก น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับพกพา และหมุนได้ 360 องศา

ขอบคุณ... https://news.thaipbs.or.th/content/282403

ที่มา: news.thaipbs.or.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ส.ค.62
วันที่โพสต์: 6/08/2562 เวลา 11:17:57 ดูภาพสไลด์โชว์ นวัตกรรม “เขียงเลื่อน เพื่อผู้พิการ”