พก.ยื่นหนังสือด่วนชูกม.คนพิการยก”น้องทราย-ลูเต้อร์”

พก.ยื่นหนังสือด่วนชูกม.คนพิการยก”น้องทราย-ลูเต้อร์”

พก. ยื่นหนังสือด่วน ชูกฎหมายคนพิการเข้าถึงสิทธิในสังคม ยก “น้องทราย-ลูเต้อร์” เป็นกรณีตัวอย่าง

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า พก. ได้ดำเนินการส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม จึงได้ออกหนังสือ “ด่วนที่สุด” เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการขออนุญาตให้นำสุนัขนำทางสำหรับคนพิการทางการเห็น สามารถเข้าใช้บริการในสถานที่ องค์กร ระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเดินทางสำหรับคนพิการ รวมทั้งในขณะนี้ อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับองค์กร RSB และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาเนื้อหา รายละเอียด ระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเมืองไทย โดย พก. ยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ

ทั้งนี้ ในกรณี นางสาวคีริน เตชะวงศ์ธรรม หรือน้องทราย อายุ 22 ปี พิการทางการเห็น ผู้ใช้สุนัขนำทาง สายพันธุ์ลาบราดอร์ (ลูเต้อร์) มา 2 ปี ซึ่งเป็นสุนัขนำทางสำหรับคนพิการทางการเห็น ที่ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจากองค์กร Guiding Eyes for the Blind ในรัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา นับเป็นกรณีศึกษาและตัวอย่างของการใช้บริการสุนัขนำทาง และเป็นผู้ใช้บริการสุนัขนำทางรายเดียวในประเทศไทย โดย พก. ได้มีการขับเคลื่อนการให้บริการสุนัขนำทางในประเทศไทย โดยได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กร Royal Society for the Blind (RSB) เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อให้บริการสุนัขนำทางในประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิสวัสดิการทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง สำหรับคนพิการทางการเห็นในการเลือกสำหรับการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

ขอบคุณ... https://www.innnews.co.th/social/news_453616/

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ก.ค.62
วันที่โพสต์: 1/08/2562 เวลา 11:09:48 ดูภาพสไลด์โชว์ พก.ยื่นหนังสือด่วนชูกม.คนพิการยก”น้องทราย-ลูเต้อร์”