ตราช้าง จับมือทีมสถาปนิกชั้นนำจาก คอนทัวร์ ออกแบบสิ่งปลูกสร้าง

แสดงความคิดเห็น

โมเดลอาคาร

ตราช้าง ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง จับมือทีมสถาปนิกชั้นนำจาก บริษัท คอนทัวร์ จำกัด ร่วมออกแบบสิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ 10 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้ อาทิ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ห้องสมุดชุมชน โรงเรียน อาคารอเนกประสงค์ และศาลาอเนกประสงค์ เป็นต้น เตรียมสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กลายเป็นจริงภายใต้หลักการของสถาปัตยกรรม ที่ไม่เพียงมีความสวยงาม แต่ยังแฝงไปด้วยความมั่นคงปลอดภัยตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละชุมชน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พร้อมเผยแนวคิดในการออกแบบ เจาะลึกทั้งในเรื่องดีไซน์และการใช้งานที่ผสมผสานอย่างลงตัว

คุณอนุวัตร เฉลิมไชย แบรนด์ไดเร็คเตอร์ ธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เล่าว่า จากที่ ตราช้างได้เปิดโครงการ A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้ เพื่อตอบแทนทุกความเชื่อมั่นที่คนไทยมีให้ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา โดยการสร้าง 10 สิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ทั่วประเทศ ยึดหลักสถาปัตยกรรมอย่างแท้จริง ตราช้าง จึงร่วมมือกับ บริษัท คอนทัวร์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมชื่อดังเข้ามาเป็นผู้ออกแบบทั้ง 10 สิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ด้าน คุณสุวัฒน์ วิศวานันท์ Architect Director บริษัท คอนทัวร์ จำกัด ผู้ทำหน้าที่ออกแบบสิ่งปลูกสร้างทั้ง 10 แห่ง ในโครงการ A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้ เล่าถึงการทำงานในโครงการนี้ว่า สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจะต้องอยู่ในแนวคิดหลักทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ 1. Sustainable Living - ออกแบบให้มีฟังก์ชั่นตอบโจทย์การใช้งาน ดูแลรักษาง่ายใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ และการถ่ายเทอากาศเข้าสู่ตัวอาคารที่มีโปร่ง โล่ง จึงช่วยประหยัดพลังงาน และรองรับการใช้งานได้อย่างยั่งยืน 2. Local Customization - ออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละพื้นที่ ทั้งด้านความต้องการของชุมชน สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่หลากหลายทั้ง 10 สถานที่ 3. Iconic Design by ตราช้าง - เน้นการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตราช้าง ด้วยการใช้วัสดุตราช้างในการก่อสร้างทั้งอาคาร โดยใช้โทนสีแดง ขาว เทา ดำ เป็นหลัก ภายในเน้นฟังก์ชั่นการใช้งานและเรียบง่าย ขณะที่ภายนอกมีดีไซน์แปลกใหม่ทันสมัย และ 4. Durable - ออกแบบให้ทุกอาคารสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับระบบโครงสร้างเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้วัสดุก่อสร้างตราช้าง โดยขณะนี้ได้ออกแบบสิ่งปลูกสร้างเสร็จสิ้น พร้อมนำไปปลูกสร้างบนพื้นที่จริงแล้วจำนวน6แบบดังนี้

1. อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สตูล แนวคิดในการออกแบบ: FUNCTION เน้นฟังก์ชั่นการใช้งานที่จำเป็นครบถ้วน ง่าย ไม่ซับซ้อน ตอบโจทย์ข้อจำกัดทางกายภาพของผู้ใช้งาน อาทิ ห้องคัดแยกและกรอกประวัติ, ห้องตรวจวัดระดับความผิดปกติ, ห้องฝึกพูด ห้องฉายแสงกระตุ้นประสาทเพื่อรักษาอาการออทิสติก และห้องกายภาพบำบัด เป็นต้น 2. อาคารห้องสมุดชุมชน: โรงเรียนบ้านคลองซื่อ จ.สมุทรสาคร แนวคิดหลักในการออกแบบ: WORTHINESS การออกแบบที่เน้นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากข้อจำกัดเรื่องขนาด เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทั้งชุมชน ตกผลึกเป็นอาคารห้องสมุดขนาดชั้นครึ่งมีชั้นลอยรองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ผนังห้องบางส่วนถูกประยุกต์มาใช้เป็นชั้นวางหนังสือ ทำให้เกิดความคุ้มค่าในทุกพื้นที่ 3. อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง จ.นครนายก แนวคิดหลักในการออกแบบ: "SUSTAINABLE" อาคารสาธารณะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่หลากหลายยั่งยืน คงทน ใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ กระแสลมให้เกิดการถ่ายเทอากาศ เพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุดในระยะยาว 4. อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านดอนมัน จ.มหาสารคาม แนวคิดหลักในการออกแบบ: "CALM" นอกจากวัตถุประสงค์หลักที่ใช้ในการอบรมคณะบุคคลต่างๆยังต้องคำนึงถึงการปรับ ใช้พื้นที่รองรับการพักแรมของเยาวชนในโครงการต้านยาเสพติดได้เป็นครั้งคราว รูปแบบอาคารจึงเน้นความสงบเรียบง่าย โปร่ง สูงโล่ง เพื่อรับแสงและลมธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน 5. อาคารเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2 จ.สุรินทร์ แนวคิดหลักในการออกแบบ: "LEISURE" การออกแบบที่เน้นการอยู่สบายขณะใช้งาน และถูกต้องตามข้อกำหนดจากกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องสัดส่วนการใช้พื้นที่ อาคารจึงถูกออกแบบให้มีความสูงพิเศษและมีพื้นที่ลานหน้าอาคารสำหรับใช้ในกิจ กรรมสันทนาการต่างๆ และ 6 อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแม่ระวาน จ.ตาก แนวคิดหลักในการออกแบบ: "VERSATILE" เน้นการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเช่น การประชุมหมู่บ้าน การจัดอบรมการศึกษาทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ความพิเศษจึงเกิดขึ้นจากการนำประตูและหน้าต่างมาประกอบเป็นผนัง ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ เรียกได้ว่าเป็นศาลาอเนกประสงค์อย่างแท้จริง

ไม่เพียงเท่านี้ คุณสุวัฒน์ ยังได้เปิดเผยความรู้สึกว่า ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ในการร่วมสร้างสรรค์สิ่งปลูกสร้างสาธารณ ประโยชน์ ในโครงการ A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้ แม้ว่าแต่ละแห่งจะมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สามารถสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ชุมชนได้ ในการออกแบบจึงให้ความสำคัญในเรื่องการผสมผสานระหว่างฟังก์ชั่นการใช้งานที่ ตอบโจทย์แต่ละชุมชน และวัสดุก่อสร้างที่มีความแข็งแรงทนทานความสวยงาม และช่วยประหยัดพลังงานเพื่อตอบแนวคิดเรื่องความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง เป็นต้น

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตราช้างสานต่อความตั้งใจที่จะมอบให้คนไทยทั่ว ประเทศ อีกทั้งยังคงเดินหน้าเพื่อคัดเลือกสถานที่พิเศษมอบให้คนไทยอีก 4 ชุมชน และพร้อมลงพื้นที่สร้างจริง เพื่อตอบแทนความไว้วางใจจากคนไทยที่มีให้ตราช้างมาตลอดอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมแบ่งปันพื้นที่แห่งความสุขได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การเลือกใช้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างภายใต้แบรนด์ตราช้างทุกรุ่นทุกประเภท โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนในการสร้างสิ่งปลูกสร้างทั้ง 10 แห่งหรือการถ่ายภาพพื้นที่แห่งความสุขลงบน Instagram และ tag คำว่า #aplacewestand ทุก 1 ภาพ เท่ากับได้ร่วมสมทบทุน 100 บาทกับตราช้าง

ขอบคุณ... http://www.newswit.com/prop/2013-09-11/32e4db30b9cbe1d08a5943c7757963e3/ (ขนาดไฟล์: 167)

newswit.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ก.ย.56

ที่มา: newswit.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 12/09/2556 เวลา 04:52:08 ดูภาพสไลด์โชว์ ตราช้าง จับมือทีมสถาปนิกชั้นนำจาก คอนทัวร์ ออกแบบสิ่งปลูกสร้าง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โมเดลอาคาร ตราช้าง ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง จับมือทีมสถาปนิกชั้นนำจาก บริษัท คอนทัวร์ จำกัด ร่วมออกแบบสิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ 10 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้ อาทิ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ห้องสมุดชุมชน โรงเรียน อาคารอเนกประสงค์ และศาลาอเนกประสงค์ เป็นต้น เตรียมสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กลายเป็นจริงภายใต้หลักการของสถาปัตยกรรม ที่ไม่เพียงมีความสวยงาม แต่ยังแฝงไปด้วยความมั่นคงปลอดภัยตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละชุมชน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พร้อมเผยแนวคิดในการออกแบบ เจาะลึกทั้งในเรื่องดีไซน์และการใช้งานที่ผสมผสานอย่างลงตัว คุณอนุวัตร เฉลิมไชย แบรนด์ไดเร็คเตอร์ ธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เล่าว่า จากที่ ตราช้างได้เปิดโครงการ A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้ เพื่อตอบแทนทุกความเชื่อมั่นที่คนไทยมีให้ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา โดยการสร้าง 10 สิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ทั่วประเทศ ยึดหลักสถาปัตยกรรมอย่างแท้จริง ตราช้าง จึงร่วมมือกับ บริษัท คอนทัวร์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมชื่อดังเข้ามาเป็นผู้ออกแบบทั้ง 10 สิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกชุมชนได้อย่างยั่งยืน ด้าน คุณสุวัฒน์ วิศวานันท์ Architect Director บริษัท คอนทัวร์ จำกัด ผู้ทำหน้าที่ออกแบบสิ่งปลูกสร้างทั้ง 10 แห่ง ในโครงการ A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้ เล่าถึงการทำงานในโครงการนี้ว่า สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจะต้องอยู่ในแนวคิดหลักทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ 1. Sustainable Living - ออกแบบให้มีฟังก์ชั่นตอบโจทย์การใช้งาน ดูแลรักษาง่ายใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ และการถ่ายเทอากาศเข้าสู่ตัวอาคารที่มีโปร่ง โล่ง จึงช่วยประหยัดพลังงาน และรองรับการใช้งานได้อย่างยั่งยืน 2. Local Customization - ออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละพื้นที่ ทั้งด้านความต้องการของชุมชน สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่หลากหลายทั้ง 10 สถานที่ 3. Iconic Design by ตราช้าง - เน้นการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตราช้าง ด้วยการใช้วัสดุตราช้างในการก่อสร้างทั้งอาคาร โดยใช้โทนสีแดง ขาว เทา ดำ เป็นหลัก ภายในเน้นฟังก์ชั่นการใช้งานและเรียบง่าย ขณะที่ภายนอกมีดีไซน์แปลกใหม่ทันสมัย และ 4. Durable - ออกแบบให้ทุกอาคารสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับระบบโครงสร้างเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้วัสดุก่อสร้างตราช้าง โดยขณะนี้ได้ออกแบบสิ่งปลูกสร้างเสร็จสิ้น พร้อมนำไปปลูกสร้างบนพื้นที่จริงแล้วจำนวน6แบบดังนี้ 1. อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สตูล แนวคิดในการออกแบบ: FUNCTION เน้นฟังก์ชั่นการใช้งานที่จำเป็นครบถ้วน ง่าย ไม่ซับซ้อน ตอบโจทย์ข้อจำกัดทางกายภาพของผู้ใช้งาน อาทิ ห้องคัดแยกและกรอกประวัติ, ห้องตรวจวัดระดับความผิดปกติ, ห้องฝึกพูด ห้องฉายแสงกระตุ้นประสาทเพื่อรักษาอาการออทิสติก และห้องกายภาพบำบัด เป็นต้น 2. อาคารห้องสมุดชุมชน: โรงเรียนบ้านคลองซื่อ จ.สมุทรสาคร แนวคิดหลักในการออกแบบ: WORTHINESS การออกแบบที่เน้นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากข้อจำกัดเรื่องขนาด เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทั้งชุมชน ตกผลึกเป็นอาคารห้องสมุดขนาดชั้นครึ่งมีชั้นลอยรองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ผนังห้องบางส่วนถูกประยุกต์มาใช้เป็นชั้นวางหนังสือ ทำให้เกิดความคุ้มค่าในทุกพื้นที่ 3. อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง จ.นครนายก แนวคิดหลักในการออกแบบ: "SUSTAINABLE" อาคารสาธารณะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่หลากหลายยั่งยืน คงทน ใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ กระแสลมให้เกิดการถ่ายเทอากาศ เพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุดในระยะยาว 4. อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านดอนมัน จ.มหาสารคาม แนวคิดหลักในการออกแบบ: "CALM" นอกจากวัตถุประสงค์หลักที่ใช้ในการอบรมคณะบุคคลต่างๆยังต้องคำนึงถึงการปรับ ใช้พื้นที่รองรับการพักแรมของเยาวชนในโครงการต้านยาเสพติดได้เป็นครั้งคราว รูปแบบอาคารจึงเน้นความสงบเรียบง่าย โปร่ง สูงโล่ง เพื่อรับแสงและลมธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน 5. อาคารเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2 จ.สุรินทร์ แนวคิดหลักในการออกแบบ: "LEISURE" การออกแบบที่เน้นการอยู่สบายขณะใช้งาน และถูกต้องตามข้อกำหนดจากกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องสัดส่วนการใช้พื้นที่ อาคารจึงถูกออกแบบให้มีความสูงพิเศษและมีพื้นที่ลานหน้าอาคารสำหรับใช้ในกิจ กรรมสันทนาการต่างๆ และ 6 อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแม่ระวาน จ.ตาก แนวคิดหลักในการออกแบบ: "VERSATILE" เน้นการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเช่น การประชุมหมู่บ้าน การจัดอบรมการศึกษาทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ความพิเศษจึงเกิดขึ้นจากการนำประตูและหน้าต่างมาประกอบเป็นผนัง ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ เรียกได้ว่าเป็นศาลาอเนกประสงค์อย่างแท้จริง ไม่เพียงเท่านี้ คุณสุวัฒน์ ยังได้เปิดเผยความรู้สึกว่า ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ในการร่วมสร้างสรรค์สิ่งปลูกสร้างสาธารณ ประโยชน์ ในโครงการ A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้ แม้ว่าแต่ละแห่งจะมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สามารถสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ชุมชนได้ ในการออกแบบจึงให้ความสำคัญในเรื่องการผสมผสานระหว่างฟังก์ชั่นการใช้งานที่ ตอบโจทย์แต่ละชุมชน และวัสดุก่อสร้างที่มีความแข็งแรงทนทานความสวยงาม และช่วยประหยัดพลังงานเพื่อตอบแนวคิดเรื่องความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง เป็นต้น นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตราช้างสานต่อความตั้งใจที่จะมอบให้คนไทยทั่ว ประเทศ อีกทั้งยังคงเดินหน้าเพื่อคัดเลือกสถานที่พิเศษมอบให้คนไทยอีก 4 ชุมชน และพร้อมลงพื้นที่สร้างจริง เพื่อตอบแทนความไว้วางใจจากคนไทยที่มีให้ตราช้างมาตลอดอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมแบ่งปันพื้นที่แห่งความสุขได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การเลือกใช้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างภายใต้แบรนด์ตราช้างทุกรุ่นทุกประเภท โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนในการสร้างสิ่งปลูกสร้างทั้ง 10 แห่งหรือการถ่ายภาพพื้นที่แห่งความสุขลงบน Instagram และ tag คำว่า #aplacewestand ทุก 1 ภาพ เท่ากับได้ร่วมสมทบทุน 100 บาทกับตราช้าง ขอบคุณ... http://www.newswit.com/prop/2013-09-11/32e4db30b9cbe1d08a5943c7757963e3/ newswit.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...