กทม. จัดระเบียบตู้โทรศัพท์ เร่งรื้อตู้ผิดกฎหมายคืนทางเท้าให้ประชาชน

แสดงความคิดเห็น

ตู้โทรศัพท์ สาธารณะริมทางเดิน

กรุงเทพฯ 26 ส.ค.-กทม. จัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะบนทางเท้า และเร่งรื้อตู้โทรศัพท์ผิดกฎหมายเพื่อคืนทางเท้าอำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชน

นายวสันต์ มีวงษ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงภายหลังประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะบนทางเท้า เพื่อคืนทางเท้าอำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชน

ปัจจุบันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะบนทางเท้าในพื้นที่ทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยเป็นตู้โทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และผู้เช่าสัมปทาน โดยมีตู้ที่ได้รับอนุญาตจำนวน 6,374 ตู้ ตู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจำนวน 27,508 ตู้ ซึ่งได้ทำการรื้อถอนแล้วจำนวน 15,184 ตู้ และยังไม่รื้อถอน 12,324 ตู้ ซึ่งตู้โทรศัพท์ผิดกฎหมายโดยขัดประกาศกรุงเทพมหานครปี 2546 ปัจจุบันมี 2 ลักษณะคือ 1.ติดตั้งชิดป้ายรถประจำทางและทำให้ความกว้างทางเท้าน้อยกว่า 1.5 เมตร และ 2.ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการติดตั้งป้ายโฆษณาบนตู้โทรศัพท์ ซึ่งบางส่วนได้มีการรื้อแต่เครื่องโทรศัพท์หรือรื้อตัวตู้แต่ทิ้งฐานคอนกรีตตู้โทรศัพท์ไว้

จากการหารือวันนี้ กทม.จะประสานบริษัท ทีโอที, กสท และผู้เช่าสัมปทาน เพื่อรื้อถอนตู้โทรศัพท์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ติดตั้งผิดกฎหมาย และแก้ไขตู้โทรศัพท์ที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง โดยในอนาคตอาจมีการออกแบบร่วมกันให้มีความสวยงาม เพื่อให้เป็น Street furniture ซึ่งหากบริษัทไม่รื้อย้าย กทม. จะต้องเข้าทำการรื้อย้าย ซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บของกลางซึ่งมีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเขตชั้นใน นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดระเบียบวินจักรยานยนต์รับจ้าง และการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เพื่อไม่ให้กีดขวางทางเท้า ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่หารือร่วมกับวินจักรยานยนต์รับจ้าง และตำรวจพื้นที่ เพื่อขยับเลื่อนที่ตั้งของวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไม่ให้กีดขวางทางเท้าและ เส้นทางการจราจร.

ขอบคุณ... http://www.mcot.net/site/content?id=521b0b87150ba04233000029#.Uh23cn9HWzs (ขนาดไฟล์: 175)

สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ส.ค.56

ที่มา: สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 29/08/2556 เวลา 03:24:29 ดูภาพสไลด์โชว์ กทม. จัดระเบียบตู้โทรศัพท์ เร่งรื้อตู้ผิดกฎหมายคืนทางเท้าให้ประชาชน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ตู้โทรศัพท์ สาธารณะริมทางเดิน กรุงเทพฯ 26 ส.ค.-กทม. จัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะบนทางเท้า และเร่งรื้อตู้โทรศัพท์ผิดกฎหมายเพื่อคืนทางเท้าอำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชน นายวสันต์ มีวงษ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงภายหลังประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะบนทางเท้า เพื่อคืนทางเท้าอำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชน ปัจจุบันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะบนทางเท้าในพื้นที่ทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยเป็นตู้โทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และผู้เช่าสัมปทาน โดยมีตู้ที่ได้รับอนุญาตจำนวน 6,374 ตู้ ตู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจำนวน 27,508 ตู้ ซึ่งได้ทำการรื้อถอนแล้วจำนวน 15,184 ตู้ และยังไม่รื้อถอน 12,324 ตู้ ซึ่งตู้โทรศัพท์ผิดกฎหมายโดยขัดประกาศกรุงเทพมหานครปี 2546 ปัจจุบันมี 2 ลักษณะคือ 1.ติดตั้งชิดป้ายรถประจำทางและทำให้ความกว้างทางเท้าน้อยกว่า 1.5 เมตร และ 2.ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการติดตั้งป้ายโฆษณาบนตู้โทรศัพท์ ซึ่งบางส่วนได้มีการรื้อแต่เครื่องโทรศัพท์หรือรื้อตัวตู้แต่ทิ้งฐานคอนกรีตตู้โทรศัพท์ไว้ จากการหารือวันนี้ กทม.จะประสานบริษัท ทีโอที, กสท และผู้เช่าสัมปทาน เพื่อรื้อถอนตู้โทรศัพท์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ติดตั้งผิดกฎหมาย และแก้ไขตู้โทรศัพท์ที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง โดยในอนาคตอาจมีการออกแบบร่วมกันให้มีความสวยงาม เพื่อให้เป็น Street furniture ซึ่งหากบริษัทไม่รื้อย้าย กทม. จะต้องเข้าทำการรื้อย้าย ซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บของกลางซึ่งมีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเขตชั้นใน นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดระเบียบวินจักรยานยนต์รับจ้าง และการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เพื่อไม่ให้กีดขวางทางเท้า ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่หารือร่วมกับวินจักรยานยนต์รับจ้าง และตำรวจพื้นที่ เพื่อขยับเลื่อนที่ตั้งของวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไม่ให้กีดขวางทางเท้าและ เส้นทางการจราจร. ขอบคุณ... http://www.mcot.net/site/content?id=521b0b87150ba04233000029#.Uh23cn9HWzs สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...