คพ.ชูร่วมทำ"ขาเทียม"

แสดงความคิดเห็น

คพ. - นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวภายหลังมอบอะลูมิเนียม 50 ตัน ให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ว่า โครงการเรียกคืนอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและเป็นเครือข่ายความร่วมมือ

นาย วิเชียรกล่าวต่อว่า สำหรับร้านรับซื้อของเก่าในโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวทั่วประเทศ จะเป็นอีกเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญที่จะรับซื้อและนำเงินที่ได้จากการ ขายอะลูมิเนียมมา บริจาคเข้ากับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมต่อไป โดยประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ด้วยการรวบรวมอะลูมิเนียม มาบริจาคตามจุดรับบริจาคต่างๆ หรือบริจาคผ่านทางไปรษณีย์ (ไม่เกิน 5 กิโลกรัม) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจ่าหน้ากล่องถึง โครงการเรียกคืนอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaVoyc3dNakkyTURnMU5nPT0=&sectionid=TURNek1nPT0=&day=TWpBeE15MHdPQzB5Tmc9PQ==

ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ส.ค.56

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 27/08/2556 เวลา 03:35:13

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

คพ. - นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวภายหลังมอบอะลูมิเนียม 50 ตัน ให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ว่า โครงการเรียกคืนอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและเป็นเครือข่ายความร่วมมือ นาย วิเชียรกล่าวต่อว่า สำหรับร้านรับซื้อของเก่าในโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวทั่วประเทศ จะเป็นอีกเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญที่จะรับซื้อและนำเงินที่ได้จากการ ขายอะลูมิเนียมมา บริจาคเข้ากับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมต่อไป โดยประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ด้วยการรวบรวมอะลูมิเนียม มาบริจาคตามจุดรับบริจาคต่างๆ หรือบริจาคผ่านทางไปรษณีย์ (ไม่เกิน 5 กิโลกรัม) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจ่าหน้ากล่องถึง โครงการเรียกคืนอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaVoyc3dNakkyTURnMU5nPT0=§ionid=TURNek1nPT0=&day=TWpBeE15MHdPQzB5Tmc9PQ== ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...