อบจ.ภูเก็ต มอบอุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้พิการ พร้อมทุ่มงบสนับสนุน

แสดงความคิดเห็น

อบจ.ภูเก็ต มอบอุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้พิการ พร้อมทุ่มงบสนับสนุน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ก.ค. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ สโมสรโรตารี และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น โดยมี น.ส.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ผู้แทนองค์กร Wheels for the world จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้พิการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วม ซึ่งมีการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการที่พัฒนาการช้า และผู้พิการ จำนวน 63 ชิ้น

นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้ความสำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่คนพิการเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้คนพิการในจังหวัดภูเก็ต เข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระทางสังคม อีกทั้งทาง สสจ.ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต และโรงพยาบาล ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องในการใช้รถเข็นสำหรับคนพิการ และกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการในจังหวัดภูเก็ต ในปี 2556 พบว่า มีคนพิการที่แจ้งความประสงค์ขอรับรถเข็นสำหรับคนพิการ และกายอุปกรณ์รวม 63 ราย จึงได้ขอสนับสนุนสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต พร้อมมอบเตียงผู้ป่วย ที่นอนลม ไม้เท้า รถเข็น ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ

ด้านนายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ให้แก่คนพิการถือเป็นภารกิจที่สำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เขา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการภูเก็ตแคร์ขึ้นมา รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในการจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในชุมชน ซึ่งการดำเนินการทั้ง 2 โครงการที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในชุมชนได้รับการดูแลทั้งร่างกาย และจิตใจ อย่างไรก็ตาม ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ยังได้ขอความร่วมมือไปยังภาคีเครือข่ายอื่นๆ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และองค์กรภาคเอกชนในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการชนเกิดโครงการมอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการขึ้น เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไป

ขอบคุณ http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000091799 (ขนาดไฟล์: 166)

ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.ค.56

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 27/07/2556 เวลา 02:57:05 ดูภาพสไลด์โชว์ อบจ.ภูเก็ต มอบอุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้พิการ พร้อมทุ่มงบสนับสนุน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

อบจ.ภูเก็ต มอบอุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้พิการ พร้อมทุ่มงบสนับสนุน เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ก.ค. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ สโมสรโรตารี และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น โดยมี น.ส.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ผู้แทนองค์กร Wheels for the world จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้พิการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วม ซึ่งมีการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการที่พัฒนาการช้า และผู้พิการ จำนวน 63 ชิ้น นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้ความสำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่คนพิการเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้คนพิการในจังหวัดภูเก็ต เข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระทางสังคม อีกทั้งทาง สสจ.ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต และโรงพยาบาล ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องในการใช้รถเข็นสำหรับคนพิการ และกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการในจังหวัดภูเก็ต ในปี 2556 พบว่า มีคนพิการที่แจ้งความประสงค์ขอรับรถเข็นสำหรับคนพิการ และกายอุปกรณ์รวม 63 ราย จึงได้ขอสนับสนุนสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต พร้อมมอบเตียงผู้ป่วย ที่นอนลม ไม้เท้า รถเข็น ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ ด้านนายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ให้แก่คนพิการถือเป็นภารกิจที่สำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เขา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการภูเก็ตแคร์ขึ้นมา รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในการจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในชุมชน ซึ่งการดำเนินการทั้ง 2 โครงการที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในชุมชนได้รับการดูแลทั้งร่างกาย และจิตใจ อย่างไรก็ตาม ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ยังได้ขอความร่วมมือไปยังภาคีเครือข่ายอื่นๆ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และองค์กรภาคเอกชนในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการชนเกิดโครงการมอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการขึ้น เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไป ขอบคุณ… http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000091799 ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...