ขยายเวลารถบริการผู้พิการถึง30เมษา รอกทม.ไฟเขียวช่วยค่าโดยสาร 50%

แสดงความคิดเห็น

คนพิการนั่งรถเข็น กำลังใช้บริการรถตู้สำหรับคนพิการ

นายอมร กิจเชวงกุล กรรมการผู้อำนวยบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) กล่าวถึงการให้บริการรถผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถวีลแชร์ว่า จากที่บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ขยายเวลาให้บริการโดยไม่เก็บอัตราค่าโดยสารจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 แต่เนื่องด้วยในเดือนเมษายน 2556 เป็นเดือนผู้สูงอายุและมีวันหยุดยาวหลายวันซึ่งจะมีความต้องการใช้จำนวนมาก คณะกรรมการบริหารบริษัทกรุงเทพธนาคมได้พิจารณาแล้วเห็นถึงความสำคัญจึงได้ อนุมัติขยายเวลาให้บริการโดยไม่คิดค่าโดยสารต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ประกอบกับอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่จะอนุมัติแผน ดำเนินการที่บริษัทกรุงเทพธนาคมได้เสนอไป โดยขออนุมัติกรุงเทพมหานครสนับสนุนค่าโดยสาร 50% ให้ประชาชนจ่ายค่าโดยสารเพียงครึ่งเดียว ส่วนการขออนุญาตกรมการขนส่งในเรื่องขอใช้รถเพื่อการพาณิชย์นั้น ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้ว รอเพียงผู้บริหารชุดใหม่พิจารณาแนวทางดำเนินการในเรื่องอัตราค่าโดยสาร รวมถึงการเพิ่มจำนวนรถให้มากขึ้น เชื่อว่าจะพิจารณาเสร็จทันก่อนวันที่ 30 เมษายนนี้

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต้นแบบบริหารจัดการโดยบริษัทกรุงเทพธนาคม เป็นโครงการเพื่อสังคมหรือซีเอสอาร์ของบริษัทฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการเดินทางของผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถวีลแชร์ในกรุงเทพมหานคร กว่า 65,000 ราย ให้เกิดความเสมอภาคกับคนปกติ โดยนำกำไรส่วนหนึ่งมาดำเนินการ ใช้วงเงินบริหารจัดการ 30 ล้านบาทโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร เบื้องต้นให้บริการฟรีมีจำนวนรถ 10 คัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนำไปพัฒนาต่อยอดโครงการได้อย่างยั่งยืน โดยเริ่มเปิดโครงการมาตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 มีผู้มาใช้บริการแล้ว จำนวน 1,682 ครั้ง โดยมีผู้ขอใช้บริการเต็มความสามารถของรถทุกวัน

รถบริการผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถวีลแชร์ กำหนดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.ทุกวัน ผู้สนใจสามารถจองใช้ในเวลา 09.00-16.00 น.ติดต่อได้ที่ โทร 02-2946524

ขอบคุณ... http://www.naewna.com/local/46928

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 เม.ย. 56
วันที่โพสต์: 8/04/2556 เวลา 02:16:14 ดูภาพสไลด์โชว์ ขยายเวลารถบริการผู้พิการถึง30เมษา รอกทม.ไฟเขียวช่วยค่าโดยสาร 50%

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

คนพิการนั่งรถเข็น กำลังใช้บริการรถตู้สำหรับคนพิการ นายอมร กิจเชวงกุล กรรมการผู้อำนวยบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) กล่าวถึงการให้บริการรถผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถวีลแชร์ว่า จากที่บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ขยายเวลาให้บริการโดยไม่เก็บอัตราค่าโดยสารจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 แต่เนื่องด้วยในเดือนเมษายน 2556 เป็นเดือนผู้สูงอายุและมีวันหยุดยาวหลายวันซึ่งจะมีความต้องการใช้จำนวนมาก คณะกรรมการบริหารบริษัทกรุงเทพธนาคมได้พิจารณาแล้วเห็นถึงความสำคัญจึงได้ อนุมัติขยายเวลาให้บริการโดยไม่คิดค่าโดยสารต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ประกอบกับอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่จะอนุมัติแผน ดำเนินการที่บริษัทกรุงเทพธนาคมได้เสนอไป โดยขออนุมัติกรุงเทพมหานครสนับสนุนค่าโดยสาร 50% ให้ประชาชนจ่ายค่าโดยสารเพียงครึ่งเดียว ส่วนการขออนุญาตกรมการขนส่งในเรื่องขอใช้รถเพื่อการพาณิชย์นั้น ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้ว รอเพียงผู้บริหารชุดใหม่พิจารณาแนวทางดำเนินการในเรื่องอัตราค่าโดยสาร รวมถึงการเพิ่มจำนวนรถให้มากขึ้น เชื่อว่าจะพิจารณาเสร็จทันก่อนวันที่ 30 เมษายนนี้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต้นแบบบริหารจัดการโดยบริษัทกรุงเทพธนาคม เป็นโครงการเพื่อสังคมหรือซีเอสอาร์ของบริษัทฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการเดินทางของผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถวีลแชร์ในกรุงเทพมหานคร กว่า 65,000 ราย ให้เกิดความเสมอภาคกับคนปกติ โดยนำกำไรส่วนหนึ่งมาดำเนินการ ใช้วงเงินบริหารจัดการ 30 ล้านบาทโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร เบื้องต้นให้บริการฟรีมีจำนวนรถ 10 คัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนำไปพัฒนาต่อยอดโครงการได้อย่างยั่งยืน โดยเริ่มเปิดโครงการมาตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 มีผู้มาใช้บริการแล้ว จำนวน 1,682 ครั้ง โดยมีผู้ขอใช้บริการเต็มความสามารถของรถทุกวัน รถบริการผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถวีลแชร์ กำหนดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.ทุกวัน ผู้สนใจสามารถจองใช้ในเวลา 09.00-16.00 น.ติดต่อได้ที่ โทร 02-2946524 ขอบคุณ... http://www.naewna.com/local/46928

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...