กสท.เล็งหนุน เซต ทอป บ็อกซ์ คนผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

โลโก้ กสทช.

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 ก.พ.นี้ จะมีการประชุมกลุ่มย่อย หรือ โฟกัสกรุ๊ป เรื่อง เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล หรือ เซต ทอป บ็อกซ์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ ผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณเข้าร่วมหารือ ดังนั้นจะนำข้อเสนอของกลุ่มผู้พิการที่ได้ผ่านการระดมความคิดเห็นของกลุ่มคนพิการเสนอให้จัดทำและอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการเปิดให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล รวมถึงแบ่งสัดส่วนรายการประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ให้มีเนื้อหาและบริการที่สามารถตอบสนองผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้

นอกจากนี้ควรจะพัฒนากล่องเซต ทอป บ็อกซ์ ที่มีฟังก์ชั่นพิเศษรองรับบริการทั้งในระบบปกติและให้ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสสามารถใช้งานได้ อาทิ เพิ่มบริการเสียงบรรยายภาพ บริการเสียง บรรยายใต้ภาพและจอล่าม ปรับคำบรรยายใต้ภาพให้ช้าหรือเร็วตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นต้น

ด้าน นายต่อพงศ์ เสลานนท์ คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ยูโซ) ระบุถึงกลุ่มจำนวนผู้พิการ ที่ลงทะเบียนมีกว่า 1,200,000 คน ที่หากข้อเสนอดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในบริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลจะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงข่าวสาร รวมทั้งประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่สายตาด้อยประสิทธิภาพ เด็กที่ยังไม่มีความเข้าใจในภาษา ตลอดจนคนปกติที่มีความบกพร่องทางสายตา การได้ยินและบกพร่องทางภาษา ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เท่าเทียมกันในสังคม.

ขอบคุณ http://www.dailynews.co.th/technology/186794 (ขนาดไฟล์: 142)

เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.พ.56

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.พ.56
วันที่โพสต์: 26/02/2556 เวลา 03:51:01 ดูภาพสไลด์โชว์ กสท.เล็งหนุน เซต ทอป บ็อกซ์ คนผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้ กสทช. น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 ก.พ.นี้ จะมีการประชุมกลุ่มย่อย หรือ โฟกัสกรุ๊ป เรื่อง เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล หรือ เซต ทอป บ็อกซ์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ ผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณเข้าร่วมหารือ ดังนั้นจะนำข้อเสนอของกลุ่มผู้พิการที่ได้ผ่านการระดมความคิดเห็นของกลุ่มคนพิการเสนอให้จัดทำและอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการเปิดให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล รวมถึงแบ่งสัดส่วนรายการประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ให้มีเนื้อหาและบริการที่สามารถตอบสนองผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้ นอกจากนี้ควรจะพัฒนากล่องเซต ทอป บ็อกซ์ ที่มีฟังก์ชั่นพิเศษรองรับบริการทั้งในระบบปกติและให้ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสสามารถใช้งานได้ อาทิ เพิ่มบริการเสียงบรรยายภาพ บริการเสียง บรรยายใต้ภาพและจอล่าม ปรับคำบรรยายใต้ภาพให้ช้าหรือเร็วตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นต้น ด้าน นายต่อพงศ์ เสลานนท์ คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ยูโซ) ระบุถึงกลุ่มจำนวนผู้พิการ ที่ลงทะเบียนมีกว่า 1,200,000 คน ที่หากข้อเสนอดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในบริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลจะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงข่าวสาร รวมทั้งประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่สายตาด้อยประสิทธิภาพ เด็กที่ยังไม่มีความเข้าใจในภาษา ตลอดจนคนปกติที่มีความบกพร่องทางสายตา การได้ยินและบกพร่องทางภาษา ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เท่าเทียมกันในสังคม. ขอบคุณ… http://www.dailynews.co.th/technology/186794 เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.พ.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...