จท.เล็งแก้ กม.เดินเรือรับ AECปรับปรุงโป๊ะเพื่อรองรับคนพิการ

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมเจ้าท่ามีแผนที่จะเสนอให้กระทรวงคมนาคมแก้ไขกฎหมายการเดินเรือ เพื่อให้สอดคล้องกับการเดินเรือระหว่างประเทศ ซึ่งขณะนี้เรือสัญชาติไทยนั้นยังติดปัญหาการเดินเรือระหว่างประเทศอยู่ เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะมีขึ้นในปี ๒๕๕๘ นั้น คาดว่าเร็วๆ นี้กรมเจ้าท่าจะเสนอแนวทางดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาต่อไป

“ตอนนี้เจ้าท่าก็มีแนวคิดที่อยากจะแก้กฎหมายเดินเรือ เพื่อให้สอดคล้องการเดินเรือต่อต่างประเทศ และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการรองรับเออีซีที่จะมีขึ้นในปี ๒๕๕๘ ซึ่งขณะนี้เรือไทยยังมีปัญหาการเดินเรือระหว่างประเทศ แต่หากมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเป็นรูปแบบสากลในการเดินเรือ โดยเร็วๆ นี้กรมเจ้าท่าจะนำเสนอแนวทางนี้ต่อกระทรวงคมนาคม ซึ่งในตอนนี้คณะกรรมการที่จะดูเรื่องกฎหมายดังกล่าวก็มีอยู่แล้ว” นายณัฐ กล่าว

นอกจากนี้ กรมเจ้าท่ายังมีแผนที่จะพัฒนาลำน้ำ และการเดินเรือ ทั้งในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองแสนแสบ ให้มีระเบียบและความปลอดภัยมากขึ้น โดยจะเสนอของบประมาณเพิ่มเพื่อนำมาว่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำเรือ ซึ่งจะมีหน้าที่คอยเป็นหูเป็นตาแทนกรมเจ้าท่า อย่างไรก็ตามจะมีการจัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง รวมถึงการช่วยเหลือผู้โดยสารหากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้น

“เจ้าท่ายังมีแผนที่จะต้องของบประมาณเพิ่ม เนื่องจากจะต้องนำงบดังกล่าวมาว่าจ้างเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคคลภายนอกมาปฏิบัติหน้าที่เป็นหูเป็นตาแทนกรมเจ้าท่า ซึ่งขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การปรับปรุงโป๊ะท่าเรือต่างๆ นั้น เจ้าท่าก็ได้ดำเนินการตลอด โดยมีงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงดังกล่าวอยู่ ๕ ล้านบาท และ ตอนนี้ได้มีการนำร่องปรับปรุงโป๊ะเพื่อให้สามารถรองรับผู้พิการได้ ซึ่งได้นำร่องที่ท่าเรือสาทก่อน และจะสำรวจความต้องว่าท่าเรือใดมีจำนวนผู้พิการใช้บริการเป็นจำนวนมากก็จะเร่งดำเนินการ คาดว่าปีนี้จะแล้วเสร็จทั้งหมด และในสัปดาห์นี้ตนจะเชิญผู้ประกอบการเรือโดยสารเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงเรือโดยสาร เพื่อให้บริการผู้พิการต่อไป” นายณัฐ กล่าว (บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๓ ก.พ.๕๖)

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๓ ก.พ.๕๖
วันที่โพสต์: 27/02/2556 เวลา 06:44:19