“พ่อเมืองแม่กลอง”มอบรถเข็นผู้พิการพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุ 100 ชุด

“พ่อเมืองแม่กลอง”มอบรถเข็นผู้พิการพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุ 100 ชุด

ชาว ต.บางนกแขวก อ.บางคนที กว่า 300 คน เข้ารับบริการหน่วยเคลื่อนที่โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนกันอย่างคึกคัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โดมเทศบาลตำบลบางนกแขวก ภายในวัดโพธิ์งาม ต.บางนกแขวก อ.บางคนที นายขจร ศรีชวโนทัย ผวจ.สมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่จังหวัดฯ จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนทั้งด้านความรู้เรื่องการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ การฝึกอาชีพ ด้านระเบียบกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ การสาธิตงานฝีมือและอื่นๆ ฟรีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องเดินทางไปเอง ซึ่งเสียเวลาและค่าเดินทาง พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนแจ้งข้อราชการ มอบนโยบายให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่สนใจมารับบริการประมาณ 300 คน

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนายประเสริฐ จินดาวงษ์ บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ 2 และนายนัด แย้มสำราญ อยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ 5 ชาว ต.บางนกแขวก ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และสมาชิกเหล่ากาชาด จะได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนชรา จำนวน 100 คน จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมบูธให้บริการประชาชนของหน่วยงานที่มาร่วมออกหน่วยบริการ

“พ่อเมืองแม่กลอง”มอบรถเข็นผู้พิการพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุ 100 ชุด

นายขจร ผวจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า หน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการของหน่วยงานต่างๆ ออกให้บริการในพื้นที่ทุกอำเภอเดือนละครั้ง เพื่ออำนวยความสะดวก และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการของประชาชน ซึ่งต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช่จ่าย อีกทั้งเพื่อรับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อจะได้นำไปแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดตามความต้องการและรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักสำคัญ อย่างไรก็ตาม การออกมาครั้งนี้ไม่พบว่ามีชาวบ้านร้องทุกข์หรือร้องขอความต้องการใดๆ แต่อย่างใด

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/news/1422878/

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 ก.ย.65
วันที่โพสต์: 2/09/2565 เวลา 10:16:45 ดูภาพสไลด์โชว์ “พ่อเมืองแม่กลอง”มอบรถเข็นผู้พิการพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุ 100 ชุด