แรงงานรับลูก “ปู” จ่อปรับกฎจ้างคนพิการ นายทุนโอดควักเงินเข้ากองทุนมาก

แสดงความคิดเห็น

นักศึกษาโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

นายกฯสั่ง ก.แรงงานแก้ไขกฎกระทรวงจ้างงานผู้พิการ แนะปรับสัดส่วนให้เหมาะสม หลังสภาอุตฯ-สภาหอการค้าฯโอดแต่ละปีต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมผู้พิการจำนวนมาก

วันนี้ (4 ต.ค.) นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อ เร็วๆนี้ นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน (รง.) ได้มอบหมายให้ตนเป็นตัวแทนไปประชุมร่วมกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย รวมทั้งผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงาน และผู้ประกอบการได้มีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.ขอให้พรรคการเมืองอย่านำเรื่องของปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมาเป็นนโยบายในการหาเสียง เนื่องจากภาคธุรกิจต้องใช้เวลาปรับตัวและได้รับผลกระทบ และ 2.ขอให้ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยผ่อนปรนให้สถานประกอบการที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)สามารถนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานได้ ส่วนข้อ 3.ขอให้กระทรวงแรงงานแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2554 ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างปกติ 100 คน จะต้องจ้างงานผู้พิการ 1 คน หากไม่จ้างงานผู้พิการก็จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฯเป็นเงินวันละ 300 บาทในเวลา 365 วัน หรือคิดเป็นเงินทั้งหมด 109,500 บาทต่อผู้พิการ 1 คน ทำให้แต่ละปีสถานประกอบการโดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะต้องจ่ายเข้ากอง ทุนฯเป็นจำนวนมาก จึงเป็นไปในลักษณะเหมือนกับการระดมทุนเข้ากองทุนมากกว่าที่จะเป็นการส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานไปพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยกำหนดสัดส่วนการจ้างงานผู้พิการให้เป็นไปอย่างสมเหตุ สมผลและไม่สร้างภาระต้นทุนการจ้างงานให้แก่ผู้ประกอบการจนเกินไป

“ผมได้ทำหนังสือรายงานเรื่องนี้ให้แก่ปลัดกระทรวงแรงงาน และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน ไปแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่สถานประกอบการจะต้อง รับเข้าทำงานเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานโดยตรง และเป็นอำนาจของ รมว.แรงงาน ที่จะพิจารณาแก้ไข” นายนคร กล่าว

ขอบคุณ... http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000137467 (ขนาดไฟล์: 164)

(ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 พ.ย.56 )

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 พ.ย.56
วันที่โพสต์: 5/11/2556 เวลา 03:23:05 ดูภาพสไลด์โชว์ แรงงานรับลูก “ปู” จ่อปรับกฎจ้างคนพิการ นายทุนโอดควักเงินเข้ากองทุนมาก

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นักศึกษาโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ นายกฯสั่ง ก.แรงงานแก้ไขกฎกระทรวงจ้างงานผู้พิการ แนะปรับสัดส่วนให้เหมาะสม หลังสภาอุตฯ-สภาหอการค้าฯโอดแต่ละปีต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมผู้พิการจำนวนมาก วันนี้ (4 ต.ค.) นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อ เร็วๆนี้ นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน (รง.) ได้มอบหมายให้ตนเป็นตัวแทนไปประชุมร่วมกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย รวมทั้งผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงาน และผู้ประกอบการได้มีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.ขอให้พรรคการเมืองอย่านำเรื่องของปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมาเป็นนโยบายในการหาเสียง เนื่องจากภาคธุรกิจต้องใช้เวลาปรับตัวและได้รับผลกระทบ และ 2.ขอให้ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยผ่อนปรนให้สถานประกอบการที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)สามารถนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานได้ ส่วนข้อ 3.ขอให้กระทรวงแรงงานแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2554 ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างปกติ 100 คน จะต้องจ้างงานผู้พิการ 1 คน หากไม่จ้างงานผู้พิการก็จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฯเป็นเงินวันละ 300 บาทในเวลา 365 วัน หรือคิดเป็นเงินทั้งหมด 109,500 บาทต่อผู้พิการ 1 คน ทำให้แต่ละปีสถานประกอบการโดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะต้องจ่ายเข้ากอง ทุนฯเป็นจำนวนมาก จึงเป็นไปในลักษณะเหมือนกับการระดมทุนเข้ากองทุนมากกว่าที่จะเป็นการส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานไปพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยกำหนดสัดส่วนการจ้างงานผู้พิการให้เป็นไปอย่างสมเหตุ สมผลและไม่สร้างภาระต้นทุนการจ้างงานให้แก่ผู้ประกอบการจนเกินไป “ผมได้ทำหนังสือรายงานเรื่องนี้ให้แก่ปลัดกระทรวงแรงงาน และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน ไปแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่สถานประกอบการจะต้อง รับเข้าทำงานเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานโดยตรง และเป็นอำนาจของ รมว.แรงงาน ที่จะพิจารณาแก้ไข” นายนคร กล่าว ขอบคุณ... http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000137467 (ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 พ.ย.56 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...