ชงกสท.ถกTGTเข้าข่ายผิดมาตรา 37 ซ้ำ

แสดงความคิดเห็น

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก และผู้ปกครอง เข้ายื่นหนังสือต่อ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.56 มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก และผู้ปกครอง เข้ายื่นหนังสือต่อ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เรียกร้องให้ กสท. ดำเนินการกับช่อง 3 กรณีออกอากาศ รายการไทยแลนด์ ก๊อตทาเลนท์ ซีซัน 3 วันที่ 2 มิ.ย. ที่มีผู้เข้าแข่งขันชื่อ สิทธัตถะ เอมเมอรัล ซึ่งมีลักษณะคล้ายผู้ป่วยออทิสติก นอกจากนี้ยังขอให้ถอดรายการดังกล่าวออกจากผังรายการช่อง 3 เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตรายการ รวมทั้งควรมีการปรับเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการใหม่

น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม กสท.วันที่ 10 มิ.ย. เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่าย ม. 37 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ.2551 หรือไม่ เนื่องจากมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชน รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมการออกอากาศ เนื่องจากวันเสาร์ และอาทิตย์ เป็นช่วงเวลาที่เด็กและครอบครัวสามารถดูได้อย่างเหมาะสม

"รายการไทยเลนด์ก็อต ทาเลนท์ กระทำผิดมาตรา 37 มาแล้วเมื่อซีซั่น2 กรณีเปลือยอกวาดรูป ซึ่งมีบทเรียนมาแล้ว จากการถูกปรับ 5 แสนบาท และตักเตือน ดังนั้น ครั้งนี้ โทษควรต้องหนักกว่าเดิม แต่อาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณาค่อนข้างนาน เพราะต้องเชิญกรรมการสิทธิมนุษยชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสุขภาพจิต หรือแม้กระทั่งแพทย์เข้ามาให้ข้อมูลก่อน" น.ส.สุภิญญา กล่าว

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานกสทช.เชิญช่อง 3 บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก รวมถึงผู้ดำเนินรายการ เข้ามาหารือเบื้องต้นเพื่อทำการเยียวยาภาคสังคม เนื่องจากจริยธรรม ความรับผิดชอบสังคม กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจ แต่เป็นการให้วิชาชีพสื่อกำกับดูแลกันเอง

ขอบคุณ http://www.posttoday.com/สังคม/สังคมทั่วไป/226539/ชงกสท-ถกTGTเข้าข่ายผิดมาตรา37

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 6/06/2556 เวลา 04:09:47 ดูภาพสไลด์โชว์ ชงกสท.ถกTGTเข้าข่ายผิดมาตรา 37 ซ้ำ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก และผู้ปกครอง เข้ายื่นหนังสือต่อ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.56 มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก และผู้ปกครอง เข้ายื่นหนังสือต่อ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เรียกร้องให้ กสท. ดำเนินการกับช่อง 3 กรณีออกอากาศ รายการไทยแลนด์ ก๊อตทาเลนท์ ซีซัน 3 วันที่ 2 มิ.ย. ที่มีผู้เข้าแข่งขันชื่อ สิทธัตถะ เอมเมอรัล ซึ่งมีลักษณะคล้ายผู้ป่วยออทิสติก นอกจากนี้ยังขอให้ถอดรายการดังกล่าวออกจากผังรายการช่อง 3 เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตรายการ รวมทั้งควรมีการปรับเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการใหม่ น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม กสท.วันที่ 10 มิ.ย. เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่าย ม. 37 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ.2551 หรือไม่ เนื่องจากมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชน รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมการออกอากาศ เนื่องจากวันเสาร์ และอาทิตย์ เป็นช่วงเวลาที่เด็กและครอบครัวสามารถดูได้อย่างเหมาะสม "รายการไทยเลนด์ก็อต ทาเลนท์ กระทำผิดมาตรา 37 มาแล้วเมื่อซีซั่น2 กรณีเปลือยอกวาดรูป ซึ่งมีบทเรียนมาแล้ว จากการถูกปรับ 5 แสนบาท และตักเตือน ดังนั้น ครั้งนี้ โทษควรต้องหนักกว่าเดิม แต่อาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณาค่อนข้างนาน เพราะต้องเชิญกรรมการสิทธิมนุษยชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสุขภาพจิต หรือแม้กระทั่งแพทย์เข้ามาให้ข้อมูลก่อน" น.ส.สุภิญญา กล่าว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานกสทช.เชิญช่อง 3 บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก รวมถึงผู้ดำเนินรายการ เข้ามาหารือเบื้องต้นเพื่อทำการเยียวยาภาคสังคม เนื่องจากจริยธรรม ความรับผิดชอบสังคม กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจ แต่เป็นการให้วิชาชีพสื่อกำกับดูแลกันเอง ขอบคุณ… http://www.posttoday.com/สังคม/สังคมทั่วไป/226539/ชงกสท-ถกTGTเข้าข่ายผิดมาตรา37

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...