ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น เห็นคุณค่าผู้พิการ จ้างงาน สร้างโอกาส คุณภาพชีวิต

ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น เห็นคุณค่าผู้พิการ จ้างงาน สร้างโอกาส คุณภาพชีวิต

ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น เห็นคุณค่าผู้พิการ จ้างงาน สร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิต การจ้างงานคนพิการ ยั่งยืนกว่าการบริจาค

ในประเทศไทยยังมีผู้พิการจำนวนมากที่สามารถสร้างสรรค์งานดีๆ ได้ จากสถิติข้อมูลกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2567 พบว่า คนพิการที่มีบัตรประจำตัวทุกภูมิภาค มีจำนวนทั้งสิ้น 2,273,981 คน แต่มีเพียง 2 แสนกว่าคนที่มีงานทำ

ปัจจุบันมีนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทำให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ทำงานได้หลากหลาย สามารถประกอบวิชาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ แตกต่างจากในอดีตที่ถูกมองว่าเป็นผู้เสมือนบุคคลไร้ความสามารถ ทำให้ต้องเผชิญความยากลำบากทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นภาคเอกชนหนึ่งที่มองเห็นความสำคัญและคุณค่าของผู้พิการจึงได้มีการจ้างงานผู้พิการทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะทำให้คนเหล่านี้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวแล้วผู้พิการเหล่านี้ยังมีสังคมมีกิจกรรมที่ส่งต่อสิ่งดีให้คนอื่นๆในสังคมด้วย

ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น เห็นคุณค่าผู้พิการ จ้างงาน สร้างโอกาส คุณภาพชีวิต

เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกลุ่มคนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ เล่าให้ฟังอย่างน่าสนใจว่าหลังจากที่มีพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี 2550 ก็ทำให้คนพิการมีโอกาสในสังคมมากขึ้น บมจ.ซีพี ออลล์เป็นสถานประกอบการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้คนพิการได้มีโอกาสทำงาน ซึ่งกลุ่มแรกๆ จะเป็นกลุ่มของทหารผ่านศึกพิการที่ได้รับโอกาส หลังจากนั้นก็มีการขยายโอกาสมาถึงคนพิการประเภทอื่นๆ

การจ้างงานคนพิการ ยั่งยืนกว่าการบริจาค ยกตัวอย่างในจังหวัดสมุทรปราการ เราได้รับการให้โอกาสในการเข้าสู่ระบบการจ้างงานของบริษัทตามมาตรา 33 ซึ่งแน่นอน เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของคนพิการที่ได้รับโอกาส ซึ่งเดิมจะไม่มีรายได้และเป็นภาระของคนในครอบครัวที่ต้องดูแลเลี้ยงดู แต่ปัจจุบัน หลังจากที่มีโอกาสเข้ามาร่วมในโครงการจ้างงานพิเศษ ของ ซีพี ออลล์ แล้ว ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น มีรายได้ มีหน้ามีตาในสังคม สามารถที่จะออกไปมีกิจกรรมร่วมกับสังคมได้ โดยไม่ติดขัด ไม่ขัดสนเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

รูปแบบการจ้างงานที่เหมาะสมทำให้คนพิการได้ใช้ทักษะฝีมือ และความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ และมีความสุขกับการทำงาน สร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยศักยภาพของตนเอง

นายพีระพัฒน์ สนิทเชื้อ คนพิการทางด้านสายตา ทำงานประจำเป็นหมอนวดประจำของอาจารย์มเหศักดิ์ วงนอก ที่นวมินทร์ และได้ทำงานบริการนวดที่ซีพี ออลล์ ทุกวันพุธ โดยให้บริการวันละ 6 คน บอกความรู้สึกว่า “ดีใจที่ทางซีพี ออลล์ ได้มีการจ้างงานพวกเราซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตา มีความสุขกับการทำงาน เดินทางไม่ลำบาก ก่อนหน้านี้ก็ทำที่ขอนแก่นที่บ้านเกิด อยากให้ทางบริษัทต่างๆ ได้มีการจ้างงานคนพิการ เพราะสมัยนี้พวกเราเป็นผู้มีความสามารถแตกต่างจากสมัยก่อนซี่งสังคมมองว่าเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ”

ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น เห็นคุณค่าผู้พิการ จ้างงาน สร้างโอกาส คุณภาพชีวิต

ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น เห็นคุณค่าผู้พิการ จ้างงาน สร้างโอกาส คุณภาพชีวิต

ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปิยะ นายกสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ กล่าวว่า “ทางซีพี ออลล์ได้ให้โอกาสคนพิการทุกๆ ประเภท ซึ่งทางสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพ และพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดเองก็ได้รับโอกาสในการจ้างงานให้กับผู้พิการได้ทำงานตามมาตรา 35 เป็นการจ้างเหมาบริการการนวด ทำให้คนพิการมีความสุขเพราะได้นำความรู้ความสามารถที่ได้เรียนนวดมานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ซึ่งผู้มารับบริการก็ได้รับความสุขจากการนวด ส่วนผู้พิการเองก็มีรายได้เอาไปใช้จ่ายในครอบครัว ถือว่าเป็นโครงการที่ดี ส่วนใหญ่ที่ส่งคนมาทำงานก็ได้รับคำตอบจากหมอนวดเองได้รับความสะดวกสบายเป็นกันเองทำงานด้วยความสบายใจ อยากให้สถานประกอบการต่างๆ ทั่วไปเปิดโอกาสในการจ้างงานคนพิการ ไม่ว่าในมาตรา 33 แห่งพรบ.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือจะเป็นการจ้างเหมาบริการซึ่งความพิการของคนพิการแต่ละประเภทจะมีข้อจำกัด ส่วนคนพิการทางการมองเห็นจะเป็นการให้บริการการนวดแผนไทย”

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่ ซีพี ออลล์เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีการจ้างคนพิการในระบบ ตามมาตรา 33 และ มาตรา 35 ประกอบด้วยคนพิการหลากหลายประเภท รวมทั้งสิ้นกว่า 1,047 คน และมีโครงการขยายการจ้างงานผู้พิการในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานองค์กร “Giving and Sharing”

ขอบคุณ... https://www.prachachat.net/public-relations/news-1561290#google_vignette

ที่มา: prachachat.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 พ.ค. 67
วันที่โพสต์: 13/05/2567 เวลา 13:44:07 ดูภาพสไลด์โชว์ ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น เห็นคุณค่าผู้พิการ จ้างงาน สร้างโอกาส คุณภาพชีวิต