อบต.ควนกาหลง จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์สบู่น้ำผึ้งและน้ำยาล้างจาน ช่วยส่งเสริมอาชีพผู้พิการ

อบต.ควนกาหลง จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์สบู่น้ำผึ้งและน้ำยาล้างจาน ช่วยส่งเสริมอาชีพผู้พิการ

อบต.ควนกาหลง จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์สบู่น้ำผึ้งและน้ำยาล้างจาน ช่วยส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการในพื้นที่ตำบลควนกาหลง สร้างงาน มีรายได้

งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตำบลควนกาหลง ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสให้มีงานทำ สร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการในพื้นที่ตำบลควนกาหลงเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 20 คน

นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสให้มีงานทำ จึงจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตำบลควนกาหลง เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลได้รับความรู้ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งมีรายได้ช่วยเหลือตนเองและลดภาระในการเลี้ยงดูครอบครัว อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านรายได้อีกด้วย

สำหรับการฝึกอบรมอาชีพผลิตสบู่ผสมน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำการผลิตพร้อมทั้งสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการเพื่อต่อยอดเป็นอาชีพช่วยสร้างรายได้ต่อไป

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/0mkJd

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.พ. 67
วันที่โพสต์: 21/02/2567 เวลา 10:47:23 ดูภาพสไลด์โชว์ อบต.ควนกาหลง จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์สบู่น้ำผึ้งและน้ำยาล้างจาน ช่วยส่งเสริมอาชีพผู้พิการ