วว. สนับสนุนสินค้าฝีมือพนักงานคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วว. สนับสนุนสินค้าฝีมือพนักงานคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนสินค้ากระเป๋าเอกสาร จากฝีมือพนักงานคนพิการ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้คนพิการมีรายได้เลี้ยงดูตนเอง โดยปัจจุบันมีการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการดำเนินกิจกรรมใน 2 แผนก ได้แก่

1) แผนกผลิตภัณฑ์จากจักรอุตสาหกรรม ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น กระเป๋าใส่เอกสาร กระเป๋ารูปแบบต่างๆ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของชำร่วยงานแต่งงาน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://online.anyflip.com/uzelq/szpu/mobile/index.html

2) แผนกน้ำดื่ม ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด สะอาดได้คุณภาพ หลากหลายขนาด โดยทางศูนย์มีแบรนด์น้ำดื่มเป็นของตนเอง และรับผลิตน้ำดื่มภายใต้แบรนด์ที่ลูกค้าต้องการ สามารถดูรายละเอียด https://anyflip.com/xsoaq/dqbg/

ประสงค์ร่วมสนับสนุนสินค้าฝีมือพนักงานคนพิการ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ติดต่อได้ที่ เลขที่ 8/10 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02-583-8415 www.ddc.go.th หรือที่ E-mail : ddc.22526@gmail.com

ขอบคุณ... https://www.ryt9.com/s/prg/3430175

ที่มา: ryt9.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 มิ.ย.66
วันที่โพสต์: 21/06/2566 เวลา 10:45:06 ดูภาพสไลด์โชว์ วว. สนับสนุนสินค้าฝีมือพนักงานคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์