“รัฐบาล” ปลื้ม ผลสำเร็จจ้างงานคนพิการเชิงสังคมฯ ได้รับการตอบรับเกินเป้า

“รัฐบาล” ปลื้ม ผลสำเร็จจ้างงานคนพิการเชิงสังคมฯ ได้รับการตอบรับเกินเป้า

“รัฐบาล” ปลื้ม ผลสำเร็จจ้างงานคนพิการเชิงสังคมฯ ได้รับการตอบรับเกินเป้า สร้างอาชีพและรายได้ อย่างยั่งยืน ถึง 396,871,800 บาท/ปี

โฆษกรัฐบาล โชว์ผลงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมฯ ตามนโยบาย ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการเกินเป้า สร้างอาชีพและรายได้ให้คนพิการอย่างยั่งยืน ถึง 396,871,800 บาท/ปี

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญการดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมถึงกลุ่มคนพิการในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเฉพาะการมุ่งสร้างโอกาสแก่กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ เพื่อให้มีหลักประกันทางสังคม สามารถพึ่งพาตนเอง มีงาน มีรายได้ สร้างความภาคภูมิใจในการหารายได้ด้วยตัวเอง สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ล่าสุด กับผลสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ มาตรา 35 ตามนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน พบว่าในปีงบประมาณ 2566 ได้มีสถานประกอบการภาคเอกชนตอบรับเข้าร่วมโครงการ เกินจากเป้าหมาย โดยมีสถานประกอบการ จำนวน 341 แห่ง ตอบรับและดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 ทั้งสิ้น 3,315 คน จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1,800 คน ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายถึง 184% ก่อให้เกิดรายได้แก่คนพิการถึง 396,871,800 บาท/ปี

นายอนุชา ย้ำว่า รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเร่งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในคนไทยทุกกลุ่ม โดยเริ่มสนับสนุนโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เนื่องจากเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของกลุ่มผู้พิการที่ยังมีความสามารถ และมีความพร้อมในการที่จะทำงานดูแลตนเองโดยไม่ยอมเป็นภาระของผู้ใด ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานได้ตั้งเป้าหมายจ้างงานผู้พิการเพิ่มขึ้น ปีละ 20% โดยในปี 2565 ซึ่งเป็นปีแรกตั้งเป้าหมายที่ 1,000 คน ทำให้เกิดการจ้างงาน ถึง 1,499 คน และปี 2566 เพิ่มเป้าหมายเป็น 1,800 คน เกิดการจ้างงาน 3,277 คน ส่งผลให้ผู้พิการมีงานทำเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับสถานประกอบการใดสนใจร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม มาตรา 35 สามารถสอบถามติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบ e-Service กรมการจัดหางาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

“นายกรัฐมนตรี ขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ โดยเฉพาะสถานประกอบการกว่า 300 แห่งที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมฯ ในปีนี้ จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมทำให้กลุ่มคนพิการ มีงานทำ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันเป็นกลไกและพลังสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศและคนไทยไปสู่อนาคตที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล” นายอนุชา กล่าว

ขอบคุณ... https://mgronline.com/politics/detail/9660000031370

ที่มา: mgronline.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 เม.ย.66
วันที่โพสต์: 5/04/2566 เวลา 14:14:10 ดูภาพสไลด์โชว์ “รัฐบาล” ปลื้ม ผลสำเร็จจ้างงานคนพิการเชิงสังคมฯ ได้รับการตอบรับเกินเป้า