กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาทักษะช่างเครื่องช่วยคนพิการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาทักษะช่างเครื่องช่วยคนพิการ ร่วมออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 161 จังหวัดราชบุรี

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาทักษะช่างเครื่องช่วยคนพิการ ร่วมออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 161 จังหวัดราชบุรี

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 161 เพื่อจัดทำขาเทียมแก่คนพิการขาขาดในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 19 – 24 มีนาคม 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยได้ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรเทคนิคการทำเบ้าและการแต่งหุ่นขาเทียมระดับเหนือเข่าที่แม่นยำและถูกหลักชีวกลศาสตร์ 30 ชม. แก่ช่างเครื่องช่วยคนพิการ ช่างกายอุปกรณ์ จำนวน 26 คน ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2566 ซึ่งนางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้มอบวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่ช่างฯ ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ไปเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องโซลาร์ โรงแรมวิศมาราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้กล่าวขอบคุณและมอบโล่ให้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะหน่วยงานร่วมสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องช่วยคนพิการ ในการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานครั้งที่ 161 ครั้งนี้ และในวันที่ 24 มีนาคม 2566 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และจังหวัดราชบุรีได้จัดพิธีมอบขาเทียมพระราชทานแก่คนพิการขาขาด ทั้งสิ้นจำนวน 81 ขา จากฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการ ช่างกายอุปกรณ์ และอาสาสมัคร ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ขอบคุณ... https://www.thaipr.net/general/3320251

ที่มา: thaipr.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 มี.ค.66
วันที่โพสต์: 29/03/2566 เวลา 11:31:27 ดูภาพสไลด์โชว์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาทักษะช่างเครื่องช่วยคนพิการ