กระทรวงแรงงาน ผลักดันสถานประกอบการจ้างงานคนพิการ แนะค้นหาลูกจ้างได้ที่เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ”

กระทรวงแรงงาน ผลักดันสถานประกอบการจ้างงานคนพิการ แนะค้นหาลูกจ้างได้ที่เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ”

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป รับผู้พิการที่สามารถทำงานได้เข้าทำงาน 1 คน ต่อลูกจ้าง 100 คน ในส่วนกระทรวงแรงงานได้สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานผู้พิการ โดยรวบรวมตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้พิการ และผู้พิการที่ต้องการมีงานทำ มาไว้ในแหล่งเดียวกัน และเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการจัดหางาน 2 ช่องทางคือ ใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาติดต่อราชการ

ที่ผ่านมามีนายจ้างจำนวนมากมีความประสงค์ จะจ้างงานผู้พิการเข้าทำงานตามที่กฎหมายกำหนด แต่ยังไม่ทราบว่าจะค้นหาผู้พิการที่พร้อมทำงานและมีคุณสมบัติตามตำแหน่งที่ต้องการได้ที่ใด กรมการจัดหางานจึงได้รวบรวมผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน และใช้บริการจัดหางานกับกรมฯ ไว้บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เพื่อนายจ้าง สถานประกอบที่ต้องการรับผู้พิการเข้าทำงาน สามารถค้นหาผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าบริการ

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2565 มีผู้พิการในระดับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา – ปริญญาโท ใช้บริการจัดหางานผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” จำนวน 1,415 คน ได้รับการบรรจุงาน จำนวน 1,166 คน มีรายได้จากการบรรจุงาน 142,928,400 บาทต่อปี โดยตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการที่ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า พนักงานบริการ พนักงานทำความสะอาด ดูแลสวน เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นต้น โดยผู้พิการที่ต้องการมีงานทำ และนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการประกาศรับสมัครงานผู้พิการ สามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ซึ่งให้บริการทั้ง Web Application ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th และ Mobile Application

ขอบคุณ... https://bit.ly/3GcUX9r

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ม.ค.65
วันที่โพสต์: 3/01/2566 เวลา 14:57:57 ดูภาพสไลด์โชว์ กระทรวงแรงงาน ผลักดันสถานประกอบการจ้างงานคนพิการ แนะค้นหาลูกจ้างได้ที่เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ”