รมว.สุชาติ ส่งโฆษกลุยขอนแก่น เยี่ยมกลุ่มพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ หนุนคนพิการมีงานทำ

รมว.สุชาติ ส่งโฆษกลุยขอนแก่น เยี่ยมกลุ่มพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ หนุนคนพิการมีงานทำ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจกลุ่มอาชีพพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จ.ขอนเเก่น โดยมี นางรัชพร สุวรรณโชติ ผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับ ณ กลุ่มอาชีพพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดขอนเเก่น ตั้งอยู่ 999/195 หมู่ 12 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

นางเธียรรัตน์กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการโดยการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างโอกาส ให้คนพิการในประเทศไทย สามารถเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี

รมว.สุชาติ ส่งโฆษกลุยขอนแก่น เยี่ยมกลุ่มพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ หนุนคนพิการมีงานทำ

นางเธียรรัตน์กล่าวว่า ในวันนี้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ลงพื้นที่มาเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มอาชีพพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาที่ขอนแก่น ซึ่งจากการพบปะพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าว พบว่า กลุ่มนี้ ปัจจุบันมีสมาชิก 270 คน เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ปกครองที่มีลูกพิการทางสติปัญญา และร่วมกันเสียสละเวลาจากงานที่ทำมาพัฒนาศักยภาพและดูแลลูกที่พิการทางสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ดีขึ้น ซึ่งกลุ่มได้รับสิทธิ์จ้างงานมาตรา 33 และมาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการจ้างงานคนพิการได้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพาคนอื่นน้อยลง สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น

รมว.สุชาติ ส่งโฆษกลุยขอนแก่น เยี่ยมกลุ่มพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ หนุนคนพิการมีงานทำ

“สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าและพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ มีช่องทางการจำหน่ายผ่านออนไลน์ และการออกร้านขายสินค้าตามงานต่างๆ นอกจากนี้ กลุ่มยังเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ผ้าลายใบไม้สำหรับคนพิการอีกด้วย ในส่วนของกระทรวงแรงงาน มีสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ โดยจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้คนพิการในพื้นที่ห่างไกล ได้รับโอกาสมีอาชีพ มีงานทำอย่างทั่วถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้ทัดเทียมคนทั่วไป” นางเธียรรัตน์กล่าว

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หน่วยงานต่างๆ หรือประชาชนที่สนใจจะร่วมอุดหนุนสั่งซื้อสินค้ากลุ่มอาชีพพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นของฝากของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ สามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ทางเพจเฟซบุ๊ก : ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับ นางรัชพร สุวรรณโชติ ผู้นำกลุ่ม โทรศัพท์ 09 4505 9199

ขอบคุณ... https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3701063

ที่มา: matichon.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 พ.ย. 65
วันที่โพสต์: 30/11/2565 เวลา 11:47:13 ดูภาพสไลด์โชว์ รมว.สุชาติ ส่งโฆษกลุยขอนแก่น เยี่ยมกลุ่มพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ หนุนคนพิการมีงานทำ