มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เปิดร้าน เรย์เบเกอรี่สคูล สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยคนพิการมีงานทำลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เปิดร้าน เรย์เบเกอรี่สคูล สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยคนพิการมีงานทำลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

จากการที่คนพิการในสังคมจำนวนมากถูกปิดกั้นโอกาสในการประกอบอาชีพ ด้วยเพราะสถานประ กอบการและนายจ้างจำนวนไม่น้อยยังมองว่าคนพิการที่อวัยวะไม่ครบ 32 ไม่น่าจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมคนปกติ จนเป็นเหตุให้คนพิการยังคงถูกปฏิเสธการจ้างงาน อย่างไรก็ดี มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและการขยายโอกาสทางสังคมให้กับผู้พิการ โดยได้เปิดร้าน “เรย์เบเกอรี่สคูล” หวังสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับน้อง ๆผู้พิการทางร่างกาย เด็กออทิสติกและเด็กดาวน์ซินโดรม ได้เรียนรู้การทำกิจการร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ เบเกอรี่ จนสามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้ทุกคนได้มีงานทำ พร้อมตั้งเป้าต่อยอดพัฒนาร้านให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ขยายความรู้ออกไปสู่คนพิการในพื้นที่อำเภอบางละมุงและใกล้เคียงต่อไป

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เปิดร้าน เรย์เบเกอรี่สคูล สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยคนพิการมีงานทำลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

น.ส.ปุริมปรีชญ์ ดอกหอม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพ ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ เปิดเผยว่า สำหรับโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์และศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ เริ่มมาจากการเปิดให้บริการร้านเล็กๆจนมีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จากนั้นก็มีการขยายอาคารรองรับเด็กพิเศษที่มาใช้บริการที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีเด็กในชั้น EI หรือที่เรียกว่าชั้นกระตุ้นพัฒนาการที่รับตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ถึง 7 ขวบ เมื่ออายุครบ 7 ครบ จะมีผู้เชียวชาญมาประเมิน ส่วนเด็กพิเศษที่จะอยู่ในโรงเรียนคุณพ่อเรย์จะมีอายุตั้งแต่ 7 ขวบ ถึง 18 ปี ทั้งนี้เมื่อเด็กอายุ 18 ปีที่เรียนจบเรียนจะขยับขึ้นมาในชั้นเรียนอาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เด็กพิเศษได้มีงานทำ เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเด็กเหล่านี้จะไม่ค่อยได้รับโอกาสในสังคมในการรับเข้าทำงาน

ทั้งนี้ทางมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จึงได้สร้างร้านกาแฟ “เรย์เบเกอรี่สคูล” ขึ้นมา เพื่อฝึกอาชีพให้เด็กพิเศษได้มีอาชีพอย่างยั่งยืน และได้มีการจ้างงานตามมาตรา 35 ซึ่งขณะนี้ร้าน“เรย์เบเกอรี่สคูล” มีน้อง ๆเด็กพิเศษที่เข้ามาทำงานและสัมผัสประสบการณ์จริง ซึ่งการทำงานของน้อง ๆเด็กพิเศษนั้นจะต้องผ่านการฝึกพื้นฐานมาก่อน โดยสอนผ่านภาพถ่าย เนื่องจากเด็กพิเศษจำเน้นจำภาพเป็นหลัก หากเป็นตัวหนังสือจะทำให้การสื่อสารเข้าใจได้ยาก เมื่อฝึกได้มาประมาณ 1-2 ปีแล้วก็จะให้ลงมาทำงานจริงที่ร้าน “เรย์เบเกอรี่สคูล” ซึ่งปัจจุบันเด็กพิเศษที่มาทำงานที่ร้าน“เรย์เบเกอรี่สคูล”แห่งนี้สามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ โดยหน้าที่หลัก ๆของน้อง ๆเด็กพิเศษก็จะมีการรับออเดอร์ลูกค้า ชงเมนูเครื่องดื่ม ทำเบเกอรี่ เอ็นเตอร์เทน และเสิร์ฟลูกค้าที่มาบริการ

ขอบคุณ... https://www.topnews.co.th/news/469863

ที่มา: topnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ต.ค.65
วันที่โพสต์: 27/10/2565 เวลา 10:37:00 ดูภาพสไลด์โชว์ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เปิดร้าน เรย์เบเกอรี่สคูล สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยคนพิการมีงานทำลดความเหลื่อมล้ำในสังคม