งานคนพิการ 2565 เช็กช่องทาง สมัครงานคนพิการ

งานคนพิการ 2565 เช็กช่องทาง สมัครงานคนพิการ

งานคนพิการ 2565 สมัครงานคนพิการ รัฐบาลหนุนการจ้างงานคนพิการ ต.ค. 64 - ส.ค. 65 สร้างรายได้แล้วกว่า 1,661 ลบ. ผู้สนใจติดต่อ สนง.จัดหางานจังหวัด/กทม. พื้นที่ 1 - 10 หรือ โทร. 1506 กด 2

กระทรวงแรงงาน เผยความสำเร็จการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการโดยสถานประกอบการ ในการให้สิทธิสัมปทานพื้นที่ทำกิน พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า - บริการ จ้างเหมาบริการ ฝึกงาน ให้การอบรมหลักสูตรประกอบอาชีพ ฯลฯ ซึ่งจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64 - ส.ค. 65) มีคนพิการ - ผู้ดูแลได้รับสิทธิแล้ว 14,546 ราย จากนายจ้างภาครัฐ/เอกชน 1,956 แห่ง ก่อให้เกิดรายได้กว่า 1,661,807,770 บาท

พร้อมเดินหน้าเปิดรับลงทะเบียนสิทธิฯ ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65 โดยมีหลักเกณฑ์ว่า การจัดทำสัญญาขอใช้สิทธิของทั้งสองฝ่ายเป็นไปโดยสมัครใจ/ มูลค่าสัญญาไม่น้อยว่า 114,245 บาทต่อปี/ รายชื่อคนพิการที่ขอใช้สิทธิจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับปีที่ผ่านมา

สมัครงานคนพิการ ปี 2565

คนพิการ - สถานประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ สนง.จัดหางานจังหวัด/ สนง.จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1506 กด 2

ขอบคุณ... https://news.trueid.net/detail/dgKAevKyLz5W

ที่มา: news.trueid.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ต.ค.65
วันที่โพสต์: 3/10/2565 เวลา 13:55:00 ดูภาพสไลด์โชว์ งานคนพิการ 2565 เช็กช่องทาง สมัครงานคนพิการ