อบจ.ฉะเชิงเทราผุดหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อบจ.ฉะเชิงเทราผุดหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หลักสูตรฝึกอบรมการทำตะกร้าหนังอเนกประสงค์ รุ่นที่ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายธนพัฒน์ เจียรสถิต เลขานุการนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หลักสูตรฝึกอบรมการทำตะกร้าหนังอเนกประสงค์ รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย น.ส.สุภัสสร รังสินธุ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด ณ ศาลาการเปรียญวัดบางสมัคร ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่นที่ 2 ในวันนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 วัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าถึงสิทธิและใช้ประยชน์จากการจัดสวัสดิการสังคมโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสในการมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวและลดการพึ่งพาผู้อื่น เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความเสมอภาคบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/news/1320341/

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ส.ค.65
วันที่โพสต์: 4/08/2565 เวลา 10:11:55 ดูภาพสไลด์โชว์ อบจ.ฉะเชิงเทราผุดหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ