แม่ฮ่องสอนเปิดชมรมคนพิการแห่งแรก ส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนพิการสบ เมย

แม่ฮ่องสอนเปิดชมรมคนพิการแห่งแรก ส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนพิการสบ เมย

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า นายพะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดที่ทำการชมรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการอำเภอสบเมย ณ อาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายแฉลม ทองเกลา พัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน ซึ่งชมรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการอำเภอสบเมย เป็นชมรมแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ทำการชมรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการอำเภอสบเมย และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆให้เท่าเทียมกันตามสิทธิที่จะพึงได้

พัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ต้องรอให้พื้นที่ตั้งชมรมขึ้นมาก่อนแล้วก็เสนอมาทางเราก็จะทำการจดทะเบียนให้ ในส่วนตั้งที่ทำการชมรมนั้นทางพื้นที่ต้องสรรหาพื้นที่ๆเหมาะสมก่อนทางเราก็จะสนับสนุน อย่างเช่นที่บ้านแม่คะตวน อำเภอสบเมย เขามีตั้งสองชมรม เขาผนึกกำลังกันเข้มแข็งมาก ทางเราเป็นฝ่ายสนับสนุนงบประมาณประกอบวิชาชีพ เรามีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการอยู่ สามารถกู้ได้เป็นรายบุคคล

ขอบคุณ... https://www.banmuang.co.th/news/region/290342 (ขนาดไฟล์: 11)

ที่มา: banmuang.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ส.ค.65
วันที่โพสต์: 3/08/2565 เวลา 10:25:54 ดูภาพสไลด์โชว์ แม่ฮ่องสอนเปิดชมรมคนพิการแห่งแรก ส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนพิการสบ เมย