ธุรกิจร้านกาแฟเพื่อสังคม “Café Amazon for Chance”

ธุรกิจร้านกาแฟเพื่อสังคม “Café Amazon for Chance”

เชื่อว่าคอกาแฟหลาย ๆ คนต้องเคยได้ลองกาแฟของคาเฟ่ อเมซอนกันอยู่แล้ว และอาจจะเป็นกาแฟโปรดของใครอีกหลายคนเลยก็ว่าได้ แต่ในมุมขอผู้ทำธุรกิจร้านกาแฟอย่างคาเฟ่ อเมซอน ไม่ใช่เพียงจะพัฒนาร้านและผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เท่านั้น แต่อีกมุมหนึงที่คาเฟ่ อเมซอนได้ทำและใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือการขายกาแฟเพื่อสังคม...

อีกแผนงานหนึ่งที่ได้มีการดำเนินงานมาโดยตลอดคือการสร้างคุณค่าให้สังคมผ่าน Café Amazon for Chance ที่เริ่มต้นจากการเป็นหนึ่งในโครงการวิสาหกิจชุมชนของ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานทางด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมให้กับ กลุ่ม ปตท. โดยได้นำความสำเร็จของธุรกิจคาเฟ่ อเมซอนที่มีมากกว่า 4,000 สาขาทั้งในและต่างประเทศในขณะนั้น

เป็นการช่วยสนับสนุนการทำงานโดยเริ่มจากการพัฒนาทักษะการทำงานให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินเป็นกลุ่มแรก ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้พิการที่มีมากเป็นอันดับ 2 รองจากผู้พิการทางร่างกาย และมักได้รับการจ้างงานต่ำกว่าวุฒิการศึกษา รวมทั้งไม่มีการอบรมพัฒนาความสามารถในสายอาชีพนี้อีกด้วย โดยให้เข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของร้านคาเฟ่ อเมซอน ตามสโลแกนที่ว่า “Café Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย

ธุรกิจร้านกาแฟเพื่อสังคม “Café Amazon for Chance”

ซึ่ง Café Amazon for Chance สาขาแรก เป็นร้านกาแฟแห่งแรกที่ดำเนินการโดยผู้พิการด้านการได้ยิน เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ต่อมาในปี 2563 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (OR) ผู้ดำเนินธุรกิจร้านคาเฟ่ อเมซอน ได้ริเริ่มขยายโอกาสในการทำงานสู่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โดยเล็งเห็นถึง กลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งมีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีผู้สูงอายุอีกมาก ที่ขาดโอกาสในการทำงานเนื่องจากวัยที่มากขึ้น ดังนั้น โออาร์ จึงได้มีความร่วมมือกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการจัดตั้ง “ร้าน Café Amazon for Chance สาขาที่ดำเนินการโดยบาริสต้าสูงวัย” สาขาแรกขึ้น เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 และต่อมา

และเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ร่วมกับสวัสดิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน , โออาร์ และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีความร่วมมือกันจัดตั้งร้าน Café Amazon for Chance สาขาแรกที่จ้างงานบาริสต้าผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครัว โดยร้านตั้งอยู่ที่ศูนย์บัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงามจังหวัด ชลบุรี

หลังจากนั้นเกิดความร่วมมือเรื่อยมาจนทำให้ Café Amazon for Chance เป็นร้านกาแฟที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสมากมาย ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย เพราะยังเปิดสาขาในต่างประเทศ โดยตั้งอยู่ที่ถนนพระสีหนุ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งให้บริการโดยบาริสต้าผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส สร้างอาชีพและสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในประเทศกัมพูชา

ธุรกิจร้านกาแฟเพื่อสังคม “Café Amazon for Chance”

โดยปัจจุบัน Café Amazon for Chance แบ่งเป็นกลุ่มผู้ให้บริการหลัก ๆ ได้แก่ กลุ่มสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โดยจะจัดอบรมและฝึกฝนให้สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของร้านคาเฟ่ อเมซอนมีการปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการทำงานและการสั่งซื้อ รวมทั้งใช้นวัตกรรมใหม่อย่างเครื่องบดอัตโนมัติ (Hybrid Machine) และระบบ 2 หน้าจอ (Duo Screen) มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน จนสามารถเป็นบาริสต้ามืออาชีพในร้านคาเฟ่ อเมซอนได้สำเร็จ

กลุ่มสำหรับผู้สูงวัย โดย เป็นการขยายโอกาสให้กว้างขึ้น โอกาสในการทำงานเป็นบาริสต้าไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงผู้พิการอีกต่อไป แต่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ขาดโอกาสทุกคนได้มาเป็นส่วนร่วม รวมไปถึง กลุ่มสำหรับผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ใช้สถานที่เป็นที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและจ้างงานของกลุ่มทหารผ่านศึกที่ได้รับการบาดเจ็บจากการรบตลอดจนครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้มีอาชีพและรายได้ ที่มั่นคง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสำหรับผู้พิการทางเรียนรู้ (กลุ่มออทิสติก) และดำเนินการโดยคนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ถือกระทำด้วย

จนถึงปัจจุบัน Café Amazon for Chance เปิดให้บริการแล้ว 40 สาขา สามารถสร้างอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 83 คน ประกอบด้วย ผู้พิการทางการได้ยิน 24 คน ผู้พิการทางการเรียนรู้ 2 คน ผู้สูงวัย 60 คน ทหารผ่านศึกที่พิการและครอบครัว 2 คน คนไร้ที่พึ่ง 2 คน รวมทั้งสิ้น 83 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 2565)

เชื่อว่าหลังจากนี้คงจะเกิดความร่วมมือเพิ่มขึ้นในหลาย ๆ หน่วยงานและหลาย ๆ พื้นที่เพื่อหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมให้มีคุณภาพผ่านความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่หลากหลาย ซึ่งแน่นอนว่าใครที่อยากจะไปใช้บริการ เพื่อสร้างกำลังใจให้กับพนักงานของ Café Amazon for Chance ก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ในหลาย ๆ พื้นที่ อาทิ ในกรุงเทพมหานคร จะมีสาขาอยู่ที่ สาขา หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา (ติดป้อมพระสุเมรุ) (พิการทางการได้ยิน) , สาขา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (พิการทางการได้ยิน) , สาขา The Offices @ CTW (Supported by AGODA) (พิการทางการได้ยิน) และอื่น ๆ

ขณะที่ใครที่ขับรถออกต่างจังหวัด หรืออยู่ในพื้นที่อื่น ๆ ก็สามารถไปใช้บริการได้ อย่างเช่นที่ สาขา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พิการทางการได้ยิน) , สาขา โรงพยาบาลแหลมฉบัง (พิการทางการได้ยิน) , สาขา นาวิกโยธิน เตยงาม (ทหารผ่านศึกและครอบครัว) , สาขา Central จันทบุรี (สูงวัย) , สน.ค่ายกฤษณ์สีวะรา (สูงวัย) , สน.สันกำแพง2 (สูงวัย) , CMU HEAT ม.เชียงใหม่ (สูงวัย) , บุรีรัมย์ คาสเซิล (สูงวัย) , คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น(อาคารเวชวิชชาคาร) (สูงวัย) , อาคารพาณิชย์ ถนนรัษฎา ภูเก็ต (สูงวัย) , MINI AICA สุราษรฏ์ธานี (สูงวัย) , รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช จุด 2 (สูงวัย) , สน.หาดใหญ่ (ช่องเขา) (สูงวัย) ,โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (สูงวัย) เป็นต้น

ขอบคุณ... https://www.thaipost.net/hi-light/188157/

ที่มา: thaipost.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ก.ค.65
วันที่โพสต์: 27/07/2565 เวลา 10:57:45 ดูภาพสไลด์โชว์ ธุรกิจร้านกาแฟเพื่อสังคม “Café Amazon for Chance”