พก.ร่วมกับศูนย์ APCD ติวอาชีพคนพิการ โรงแรมแห่จองตัว

พก.ร่วมกับศูนย์ APCD ติวอาชีพคนพิการ โรงแรมแห่จองตัว

น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยหลังเยี่ยมชมโครงการ “พัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อการจ้างงานอย่างยั่งยืน” โดยความร่วมมือระหว่าง พก. และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ว่า พก.ร่วมกับศูนย์ APCD จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้วยการฝึกอาชีพให้กับคนพิการ ใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยศูนย์ APCD เป็นศูนย์ที่ให้การอบรมวิชาชีพพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างครบวงจร เริ่มแรกเน้นอบรมทำเบเกอรีและเครื่องดื่มยามาซากิ ร้าน 60+ Plus Bakery and Cafe by Yamazaki and MarkRin จากนั้นขยายเพิ่มด้านอาชีพงานโรงแรม และบริการร้านอาหารครัว ดำเนินการมาแล้ว 7 รุ่น รุ่นละ 20 คน ใช้เวลาอบรม 4 เดือน ทุกคนจะได้เรียนรู้ทุกหลักสูตร แต่ละรุ่นมีคนพิการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก แต่ด้วยข้อจำกัดด้านผู้ฝึกซึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจถึงการเรียนรู้ของผู้พิการและสถานที่อบรมทำให้รับได้จำนวนจำกัด อย่างไรก็ตามปี 2566 จะขยายจำนวนการอบรมเพิ่มเป็น 2 รุ่นต่อปี เพื่อทำให้คนพิการได้พัฒนาศักยภาพตนเอง สามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี

นายพิรุณ ลายสมิต ผอ.ศูนย์ APCD กล่าวว่า ศูนย์ APCD รับคนพิการครอบคลุมทั้ง 7 ประเภทความพิการเข้าอบรมวิชาชีพ เน้นการฝึกในสถานที่ปฏิบัติงานจริง ที่ผ่านมาก่อนจบการฝึกอบรมกว่าร้อยละ 80 จะมีโรงแรมชั้นนำหลายแห่งติดต่อขอจองตัวไปทำงานทันที.

ขอบคุณ... https://www.thairath.co.th/news/local/2436556

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ก.ค.65
วันที่โพสต์: 12/07/2565 เวลา 13:45:23 ดูภาพสไลด์โชว์ พก.ร่วมกับศูนย์ APCD ติวอาชีพคนพิการ โรงแรมแห่จองตัว