วอนภาคเอกชนจ้างงานคนพิการ-เพิ่มรายได้ลดเหลื่อมล้ำกลุ่มเปราะบาง

วอนภาคเอกชนจ้างงานคนพิการ-เพิ่มรายได้ลดเหลื่อมล้ำกลุ่มเปราะบาง

สสสส.12 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ “ความหวังของกลุ่มเปราะบางกับการร่วมสร้างสันติสุขในชายแดนภาคใต้” วอนภาคเอกชนช่วยจ้างงานคนพิการ เพิ่มรายได้-ลดความเหลื่อมล้ำกลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จ.ปัตตานี คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 (สสสส.12) สถาบันพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี น.อ.ภราดร คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จ.ปัตตานี และภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับ พร้อมร่วมกันถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ ประเด็น “ความหวังของกลุ่มเปราะบางกับการร่วมสร้างสันติสุขในชายแดนภาคใต้” โดยมี นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้

ทั้งนี้ น.อ.ภราดร ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนในเชิงรุกของศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ โดยภาคีเครือข่ายประกอบด้วย หน่วยงานฝ่ายความมั่นคง กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ปัตตานี ฝ่ายงานด้านสาธารณสุข จ.ปัตตานี ฝ่ายงานด้านการศึกษาทางวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ช่วยผลักดันสร้างเยาวชนแกนนำมีจิตอาสา เสียสละ และทำคุณประโยชน์แก่สังคม

ทั้งนี้เป็นการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ และต่อยอดด้านวิชาชีพ ทางศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ ยังเป็นแกนหลักในการผลักดัน และอยากเห็นหน่วยงานภาคเอกชนให้ความสำคัญ ด้วยการหันมาจ้างงานคนพิการ แทนการส่งเงินเข้าระบบตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ สร้างโอกาส สร้างความสุข และช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/news/1042420/

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 พ.ค. 65
วันที่โพสต์: 13/05/2565 เวลา 11:42:38 ดูภาพสไลด์โชว์ วอนภาคเอกชนจ้างงานคนพิการ-เพิ่มรายได้ลดเหลื่อมล้ำกลุ่มเปราะบาง