กระทรวงแรงงาน จ้างงานคนพิการปี 65 เกิดรายได้กว่า 159 ล้านบาท/ปี

กระทรวงแรงงาน จ้างงานคนพิการปี 65 เกิดรายได้กว่า 159 ล้านบาท/ปี

เพจไทยคู่ฟ้า รายงานจากกระทรวงแรงงาน ปีนี้ 2565 สถิติจ้างงานผู้พิการสร้างรายได้กว่า 159 ล้านบาท/ปี พร้อมย้ำให้ผู้พิการมีรายได้เพิ่มขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิตได้ภายใน 4 ปีนี้

วันนี้ 30 ม.ค. 65 เพจ “ไทยคู่ฟ้า” โพสต์รายงานจากกระทรวงแรงงาน เรื่องการจ้างงานผู้พิการเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดรายได้สูงกว่า 159 ล้านบาท/ปี

นอกจากนี้ ทางกระทรวงยังมีความคาดหวังจะจ้างเพิ่มอีกกว่าปีละ 20% เพื่อผู้พิการมีรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต โดยโพสต์ระบุรายละเอียดว่า

“ก.แรงงาน แจงผลจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 65 เกินเป้า 40% เกิดรายได้กว่า 159 ล้านบาท/ปี

กระทรวงแรงงาน แจงผลดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ ในปี 2565 โดยมีเป้าหมายว่าคนพิการเชิงสังคม 1,000 คน ต้องมีงานทำ

จากข้อมูลล่าสุด พบว่ามีคนพิการเชิงสังคมกว่า 1,400 คน ถูกรับเข้าทำงานแล้ว เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดิม ร้อยละ 40 ก่อให้เกิดรายได้ 159,943,425 บาท/ปี ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

กับสถานประกอบการภาคเอกชน 181 แห่ง ที่ได้ให้สิทธิคนพิการเชิงสังคมตามโครงการดังกล่าว

ระยะต่อไป กระทรวงแรงงานจะขยายการมีงานทำให้คนพิการเชิงสังคม มีงานและรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 20% ภายใน 4 ปี ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้นได้”

ขอบคุณ... https://thethaiger.com/th/news/522716/

ที่มา: thethaiger.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ม.ค.65
วันที่โพสต์: 31/01/2565 เวลา 11:36:16 ดูภาพสไลด์โชว์ กระทรวงแรงงาน จ้างงานคนพิการปี 65 เกิดรายได้กว่า 159 ล้านบาท/ปี