สมัครงาน "คนพิการ" เช็กที่นี่! คนพิการทำงานอะไรได้บ้าง พร้อมช่องทางการสมัครงาน

สมัครงาน "คนพิการ" เช็กที่นี่! คนพิการทำงานอะไรได้บ้าง พร้อมช่องทางการสมัครงาน

"คนพิการ" เป็นอีกกลุ่มเปราะบางที่ต้องการอาชีพในการดำรงชีวิต แม้จะมีข้อจำกัดทางร่างกาย แต่ยังคงมีทักษะการทำงาน และความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยปัจจุบันยังคงมีหลากหลายอาชีพที่เปิดรับสมัครผู้พิการ ที่มีศักยภาพ สามารถช่วยสนับสนุนงานได้ วันนี้ TrueID จึงได้รวบรวมประเภทงานที่ "คนพิการ" สามารถทำได้ พร้อมช่องทางการหางาน สมัครงานมาฝากกัน

คนพิการอยากมีงานทำ ต้องทำอย่างไร

คนพิการ อายุ 18- 60 ปี มีศักยภาพทำงานได้

ไปติดต่อที่หน่วยงานใกล้บ้าน

หน่วยงานที่ต้องการรับคนพิการเข้าทำงานติดต่อมาที่มูลนิธิ

มูลนิธิเป็นตัวกลางช่วยประสานในการจ้างงานให้

คนพิการ ทำงานอะไรได้บ้าง

งานลักษณะที่ 1 งานที่สนับสนุนหน่วยงานเป็นประจำ

เป็นลักษณะงานที่เน้นคนพิการที่มีความพร้อมเดินทางไปปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นประจำสม่ำเสมอ ลักษณะงาน

เช่น งานคัดกรองผู้ป่วย งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ครูช่วยสอน ช่างชุมชน นักการภารโรง และงานแม่บ้าน เป็นต้น

งานลักษณะที่ 2 งานบริการสังคมที่ต้องลงพื้นที่ (คนพิการต้องกำกับดูแลงานของตนเอง)

ลักษณะงานเป็นงานบริการ ทำงานเพื่อสังคม

เช่น การเยี่ยมให้กำลังใจ คนพิการและผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง การประสานการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่คนพิการและผู้สูงอายุพึงมี ลักษณะงาน อาทิ งานรณรงค์ลดอุบัติเหตุ, งานประสานสิทธิ์บรรเทาทุกข์, งานpeer-counselling เป็นต้น

งานลักษณะที่ 3 งานส่งเสริมอาชีพ (ประกอบอาชีพอิสระ)

เป็นการสนับสนุนอาชีพให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ที่มีความสนใจและทำอาชีพอิสระอยู่แล้ว ให้สามารถดำเนินกิจกรรมนั้นได้อย่างต่อเนื่อง

เช่น งานด้านการเกษตร งานด้านการค้าและการบริการ งานด้านการผลิต รูปแบบการดำเนินงาน คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ สามารถดำเนินการได้ทั้งที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มและแบบเดี่ยวได้

คนพิการสมัครงานได้ที่ไหน

สำหรับคนพิการที่ต้องการมีงานทำ และบริษัทใดที่ต้องการคนพิการเข้าร่วมทำงานในบริษัท สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

เว็บไซต์มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม https://www.sif.or.th/

เพจ Facebook https://www.facebook.com/konpikanthai/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ขอบคุณ... https://news.trueid.net/detail/BDl66vJB6Yj8

ที่มา: news.trueid.net /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 พ.ย.64
วันที่โพสต์: 12/11/2564 เวลา 13:08:13 ดูภาพสไลด์โชว์ สมัครงาน "คนพิการ" เช็กที่นี่! คนพิการทำงานอะไรได้บ้าง พร้อมช่องทางการสมัครงาน