เล็งอบรมอาชีพให้คนพิการ เป็น ‘ดีไซเนอร์-ยูทูปเบอร์’

เล็งอบรมอาชีพให้คนพิการ เป็น ‘ดีไซเนอร์-ยูทูปเบอร์’

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้อาชีพเปลี่ยนแปลงไป คนพิการบางส่วนไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้อีกเพราะโรคระบาด ขณะเดียวกันยังต้องปรับตัวเรียนรู้ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ฉะนั้นสิ่งที่ พก.จะทำในปีงบประมาณนี้คือ การนำคนพิการมาเรียนรู้อาชีพใหม่ๆ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับประเภทและระดับความพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถทำงานได้ในโลกยุคดิจิทัล เช่น เป็นดีไซเนอร์ ยูทูปเบอร์ ฯลฯ ขับเคลื่อนโดยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 8 แห่งทั่วประเทศ คอยหาคนพิการมาเรียนรู้อาชีพ รวมถึงรีสกิล อัพสกิล

อธิบดี พก. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ เพื่อจูงใจให้คนพิการออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น พก.ยังเตรียมเปิดบริการ “เจอแจ้งแจ่มแจ๋ว” ด้วยการสำรวจพื้นที่สาธารณะต่างๆ มีที่ไหนบ้างออกแบบตามยูนิเวอร์แซลดีไซน์ (Universal Design) รองรับคนพิการหรือไม่ เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้คนพิการวางแผนเที่ยวได้

ขอบคุณ... https://www.matichon.co.th/lifestyle/social-women/news_3027143

ที่มา: matichon.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 พ.ย.64
วันที่โพสต์: 8/11/2564 เวลา 10:31:44 ดูภาพสไลด์โชว์ เล็งอบรมอาชีพให้คนพิการ เป็น ‘ดีไซเนอร์-ยูทูปเบอร์’