รมว.สุชาติ เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก เร่งพัฒนาทักษะแรงงานคนพิการ

รมว.สุชาติ เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก เร่งพัฒนาทักษะแรงงานคนพิการ

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บูรณาการร่วมมูลนิธิมหาไถ่ เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก เร่งพัฒนาทักษะคนพิการอย่างยั่งยืน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยแรงงานทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ สตรี และคนพิการ และได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน่วยช่วยเหลือแรงงานและพี่น้องประชาชน เร่งพัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มนี้เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ซึ่งในส่วนของคนพิการนั้น มีส่วนหนึ่งที่มีศักยภาพสามารถทำงานในสถานประกอบกิจการได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นแรงงานกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่มีอีกจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองไปสู่การมีงานทำ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องความพิการ การศึกษา ทักษะอาชีพ และการเข้าถึงสิทธิด้านสิทธิ สวัสดิการตามกฎหมาย ซึ่งกระทรวงแรงงาน จำเป็นต้องเข้าไปดูแล โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายคนพิการ ใช้กลไกประชารัฐในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนเชื่อมโยงการให้บริการด้านคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มอบหมายให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บูรณาการร่วมกับมูลนิธิมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ซึ่งมีความพร้อมในหลายด้าน ทั้งสถานที่ วิทยากร และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรม ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบูณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ปี 2564 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เป้าหมาย 12,451 คน ดำเนินการโดยหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ใน 50 จังหวัด อาทิ บึงกาฬ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช ตรัง สิงห์บุรี อำนาจเจริญ ปราจีนบุรี เป็นต้น ซึ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้แก่แรงงาน กลุ่มเปราะบางช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่แรงงานในกลุ่มที่มีรายได้น้อยให้เพิ่มขึ้นอย่างกระจาย และอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานคนพิการ ซึ่งได้ร่วมกับมูลนิธิมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดฝึกอบรมตามโครงการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชลบุรี ดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เป้าหมาย 325 คน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดฝึกอบรม 16 รุ่น รุ่นละ 20 คน หลักสูตร 30 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหลักสูตรตามความต้องการในพื้นที่ 10 หลักสูตร ได้แก่ การประกอบอาหารสตรีทฟู้ด ธุรกิจอาหารกล่องเดลิเวอรี่ ธุรกิจกาแฟสด การใช้เทคโนโลยีควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ตโฟน การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ ช่างซ่อมมุ้งลวดประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน การแต่งผมสุภาพบุรุษ และช่างติดตั้งระบบสมาร์ตฟาร์มพลังงานโซล่าเซลล์ เมื่อฝึกอบรมจบแล้ว สามารถเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อใช้เป็นการการันตีค่าจ้างที่ยุติธรรม อีกทั้ง ยังสามารถเข้ารับการรับรองความรู้ความสามารถในอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะได้อีกด้วย นอกจาก หลักสูตรที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกร่วมกับมูลนิธิมหาไถ่นี้แล้ว ยังมีหลักสูตรอื่นๆ สำหรับคนพิการที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ โดยสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

กลุ่มคนพิการเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญและมีศักยภาพ จึงเป็นกลุ่มแรงงานที่จะช่วยการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้คนพิการได้มีโอกาสเข้าถึงทุกอาชีพ เพื่อสะท้อนศักยภาพของคนพิการให้เกิดการยอมรับในสังคมเทียบเท่ากับคนปกติ

ขอบคุณ... https://www.ryt9.com/s/prg/3269849

ที่มา: ryt9.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 พ.ย.64
วันที่โพสต์: 5/11/2564 เวลา 13:48:05 ดูภาพสไลด์โชว์ รมว.สุชาติ เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก เร่งพัฒนาทักษะแรงงานคนพิการ