บุคคลออทิสติกกับเส้นทางสู่อาชีพ

บุคคลออทิสติกกับเส้นทางสู่อาชีพ : Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS (29 เม.ย. 64)

Big story ThaiPBS @autisticthai and Network

#บุคคลออทิสติกกับเส้นทางสู่อาชีพ #ฟังอย่างตั้งใจและจะเข้าใจ #นักบริหารจัดการศึกษาภาคประชาชน

ขอบคุณ รายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS โดยคุณสุรชา บุญเปี่ยม คนเล่าเรื่องใหญ่ ที่นำเสนอประเด็นการสร้างเส้นทางสู่อาชีพ ของมูลนิธิออทิสติกไทย#Autisticthai

foundation โดยศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน มูลนิธิออทิสติกไทยร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมผู้ปกครองต่างๆ เครือข่ายภาครัฐ เช่นสถาบันราชานุกูล โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชนด้านการจ้างงานและกรุงเทพมหานคร

เรื่องนี้ทำให้”เห็นโอกาส เส้นทางการพัฒนา กระบวนการพัฒนา เพื่อเข้าสู่การมีงาน โดยเฉพาะ “หลักสูตรอาชีพที่ยืดหยุ่น ตรงกับความถนัด หลักสูตรพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Competency Program) ที่มูลนิธิออทิสติกไทย พัฒนาขึ้น รวมทั้งระบบ Jobcoach บางคนมีอาชีพอิสระ เช่นกลุ่มศิลปินArtStorybyautisticthai

กลุ่มธุรกิจกาแฟ ForAllCoffee หรือเป็น Freelance หรือ Self Emploment

ลองฟัง Mindset การจัดการศึกษาสมัยใหม่ ไม่ยึดติดกรอบเดิม การจัดการแบบเดิมๆ “ใช้ความรู้” เป็นฐานในการทำงาน และฟังอย่างใคร่ครวญ Indeep Listening หังความคิดเห็นจาก บุคคลออทิสติก บุคลากรที่สนับสนุน ภาคครอบครัวที่เกี่ยวข้อง ทุกคนในรายการสัมภาษณ์ เป็นจิตอาสาทั้งสิ้น

ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย #มูลนิธิออทิสติกไทย

#Newmindsetfromautisticthai https://youtu.be/hwrJgF4ibrE

ขอบคุณ... https://bit.ly/3u0ZVyV

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 เม.ย.64
วันที่โพสต์: 30/04/2564 เวลา 14:43:14