‘ต๊อด เชียงใหม่’ ต้นแบบของคนพิการสู้ชีวิตจนมีอาชีพที่มั่นคง

‘ต๊อด เชียงใหม่’ ต้นแบบของคนพิการสู้ชีวิตจนมีอาชีพที่มั่นคง

หลังจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ให้ความช่วยเหลือ นายชาตรี กรวัชรธาดา หรือ น้องต๊อด อายุ 22 ปี นักศึกษา ปวช.ปี 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคนพิการครึ่งท่อน ซึ่ง ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือ ในเรื่องสถานที่ฝึกงาน เมื่อช่วงเดือนกันยายนของปีที่ผ่านมา โดยทาง นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประสานความช่วยเหลือ ทั้งนี้จากการติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า ปัจจุบันนายชาตรี ได้เข้าทำงานที่บริษัท โตโยต้า นครพิงค์เชียงใหม่ บรรจุเป็นพนักงานประจำ พร้อมเรียนในระบบทวิภาคชั้นปีที่ 3 แผนกเครื่องยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการทำงานและเรียนไปพร้อมกัน จนทำให้มีอาชีพและรายได้มั่นคงขึ้น

ซึ่งกรณีของ นายชาตรี กรวัชรธาดา เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เดินหน้าให้ความช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า นายชาตรี เป็นตัวอย่างที่น่ายกย่องให้เป็นคนพิการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังได้เปิดช่อง Youtube (แชนแนล มนุษย์ครึ่งท่อน) เป็น YouTuber ด้วยตนเองอีกด้วย

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/175960

ที่มา: siamrath.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ส.ค.63
วันที่โพสต์: 11/08/2563 เวลา 10:07:22 ดูภาพสไลด์โชว์ ‘ต๊อด เชียงใหม่’ ต้นแบบของคนพิการสู้ชีวิตจนมีอาชีพที่มั่นคง