ศธ.เก็บตกเด็กไม่เรียนต่อจับฝึกอาชีพสร้างรายได้

ศธ.เก็บตกเด็กไม่เรียนต่อจับฝึกอาชีพสร้างรายได้

ผู้ตรวจราชการศธ.ลงพื้นที่ตรวจราชการสถานศึกษาในเขตตรวจราชการกทม. เร่งเก็บตกเด็กไม่เรียนต่อจับฝึกอาชีพสร้างรายได้

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ลงพื้นที่ตรวจราชการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในเขตตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเยี่ยมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เนื่องจากศธ.มีนโยบายคัดกรองเด็กที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ได้เรียนต่อต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยจะต้องนำเด็กเหล่านี้มาฝึกทักษะอาชีพ

ผู้ตรวจราชการศธ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้การลงพื้นที่เยี่ยมโครงการดังกล่าวพบว่าการส่งต่อเด็กเหล่านี้ไปฝึกอาชีพระหว่างหน่วยงานกศน.และอาชีวะทำได้ดี มีความเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเด็กได้รับการฝึกทักษะอาชีพอย่างเหมาะสมสามารถมีความรู้ไปประกอบอาชีพของตัวเองได้ นอกจากนี้การจัดการศึกษาคนพิการจะต้องดูแลส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาด้านอาชีพด้วยเช่นกัน

โดยในกลุ่มคนพิการเขตพื้นที่กทม.ที่ศธ.กำหนดประเภทคนพิการ 9 ประเภท ได้แก่ 1.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น2.การได้ยิน3.ทางสติปัญญา4.ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ5.ทางการเรียนรู้ 6.ทางการพูดและภาษา7.ทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 8.ออทิสติก และ9.พิการซ้ำซ้อน นั้นทุกกลุ่มคนพิการมีเครื่องอำนวยความสะดวกและได้รับการฝึกอาชีพที่เหมาะสมตามประเภทความพิการ

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/education/782742

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 ก.ค.63
วันที่โพสต์: 2/07/2563 เวลา 09:25:07 ดูภาพสไลด์โชว์ ศธ.เก็บตกเด็กไม่เรียนต่อจับฝึกอาชีพสร้างรายได้