เซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการ

เซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เดินหน้าสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจที่เน้นการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สานต่อโครงการเซ็นทรัล ทำ มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทยทั่วทุกภูมิภาค พร้อมให้ความสำคัญแก่คนพิการ สนับสนุนอาชีพ ให้คนพิการมีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว ล่าสุดทางเซ็นทรัล รีเทลได้ให้การสนับสนุนสมาคมรวมใจคนพิการ จ.อุดรธานี ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ และโครงการสานตะกร้าพลาสติก

“พิชัย จิราธิวัฒน์” กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคนในสังคม โดยเฉพาะกับคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่บริษัทเล็งเห็นว่าไม่ใช่ภาระของสังคม แต่เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศ

ในปีนี้ ทางเซ็นทรัล รีเทล นำโดยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาให้การสนับสนุนสมาคมรวมใจคนพิการ จังหวัดอุดรธานี ผ่านการส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ มาตรา 35 ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 5 โรง พร้อมไก่พันธุ์ไข่จำนวนกว่า 2,500 ตัว เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ทำให้คนพิการตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง และมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว

“ไม่เพียงการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ และจัดหาไก่พันธุ์ไข่ เซ็นทรัล รีเทล ยังสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ในด้านอื่น ๆ ทั้งการให้ความรู้ เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ ผ่านความร่วมมือกับวิทยากรจากเบทาโกร เพื่อให้คนพิการได้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลโรงเรือน และไก่ไข่อย่างถูกวิธี พร้อมสนับสนุนพื้นที่ในตลาดจริงใจ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี เพื่อเป็นอีกหนึ่งสถานที่จัดจำหน่าย นอกเหนือไปจาก ตลาดเทศบาล และ ตลาดบ้านสามพร้าว อีกด้วย ซึ่งโครงการนี้จะช่วยสร้างรายได้รวมแก่คนพิการที่เข้าร่วมทั้งหมด 25 คน กว่า 170,000 บาทต่อเดือน”

นอกจากนี้เซ็นทรัล รีเทล ยังช่วยสนับสนุนโครงการสานตะกร้าพลาสติก โดยส่งเสริมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการสานตะกร้า พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามมีเอกลักษณ์ หลากหลายลวดลาย พร้อมเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในงานอีเว้นต์ต่าง ๆ และในตลาดจริงใจ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี ทั้งยังให้ทีมดีไซเนอร์เข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบลวดลายให้มีความทันสมัย น่าสนใจ และนำเข้ามาจัดจำหน่ายในร้าน Good Goods เพื่อเป็นการขยายตลาด และเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้พิการจำนวน 10 คนที่เข้าร่วมโครงการนี้

จนสามารถสร้างรายได้รวมกว่า 60,000 บาทต่อเดือน จากเดิมที่มีรายรับไม่ถึง 10,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากขาดแคลนเงินทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ และความรู้ด้านดีไซน์ ทำให้รูปแบบการสานตะกร้าออกมาไม่น่าสนใจ ขายยาก

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าสนับสนุนอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาทางเซ็นทรัล รีเทลได้สนับสนุนโครงการที่ช่วยสร้างงานให้กับคนพิการแล้วถึง 470 คน สร้างรายได้ที่มั่นคงเฉลี่ยกว่า 180,000 บาทต่อคนต่อปี โดยมีกิจกรรมช่วยเหลือที่โดดเด่น อาทิ การสนับสนุนพื้นที่ภายในห้างสรรพสินค้าและธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ ในเครือเซ็นทรัล

รีเทล เพื่อให้คนพิการจำนวน 44 คน สามารถประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล, โครงการก่อตั้งศูนย์ Contact Center ในจังหวัดชลบุรี ผ่านความร่วมมือของเพาเวอร์บาย ไทวัสดุ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ โดยมีพนักงานประจำเป็นคนพิการทั้งหมดรวมกว่า 40 คน ให้บริการติดต่อสอบถามจากลูกค้า การบริการหลังการขาย และการซ่อมบำรุง นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ สร้างอาชีพ พร้อมกับเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ปัจจุบันศูนย์ Contact Center แห่งนี้มีอัตราการลาออกที่น้อยมาก

อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ คือ โครงการส่งเสริมอาชีพร่วมกับมูลนิธิบ้านสมานใจ จังหวัดเชียงใหม่ ที่เซ็นทรัล รีเทล ให้การสนับสนุนการพัฒนาอาคาร และด้านการตลาด เพื่อต่อยอดการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าซาโอริ (วิธีการทอผ้าด้วยมือสไตล์ญี่ปุ่น) จากฝีมือของศิลปินคนพิการที่เป็นออทิสติก ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ผ่านการนำผ้าซาโอริมาออกแบบร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น เสื้อยืด หรือกระเป๋าเพื่อเตรียมจำหน่ายในแฟมิลี่มาร์ทหลายสาขา

นอกจากนี้เซ็นทรัล รีเทล ยังให้การสนับสนุนคนพิการในแง่มุมอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ ด้านกีฬา เราสนับสนุนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย สังกัดสโมสรกีฬาเซ็นทรัล ทั้งดูแลการฝึกซ้อม และส่งไปแข่งขันในรายการต่าง ๆ เช่น Paralympic, Asian Para Games จำนวนกว่า 29 คน ด้านคุณภาพชีวิตคนพิการ เราสร้างทางลาดวีลแชร์, ปุ่มกดอักษรเบลล์ในลิฟต์ และที่จอดรถสำหรับคนพิการตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล รวมไปถึงการจับมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 15 ล้านบาท ปรับปรุงห้องน้ำ 9 หลังในสวนลุมพินี ให้เป็นห้องน้ำต้นแบบสำหรับทุกคน โดยยึดหลัก “ครบสูตร-เข้าถึง-เท่าเทียม” หรือ Universal Design พร้อมให้บริการคนพิการ ตามหลักมาตรฐานสากล นอกจากนี้เซ็นทรัล รีเทลยังสนับสนุนงบอีก 5.8 ล้านบาทในการปรับปรุง “ลานตะวันยิ้ม” ภายในสวนลุมพินีให้กลายเป็นลานกิจกรรมที่รองรับการใช้งานของคนพิการได้อย่างแท้จริง

เซ็นทรัล รีเทล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการสนับสนุนคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เซ็นทรัล รีเทล ได้รับมาถึง 3 ปีซ้อน เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของเซ็นทรัล รีเทล ที่มุ่งมั่นทำเพื่อสังคม และไม่หยุดยั้งที่จะสร้างประโยชน์ และยกระดับคุณภาพคนพิการให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ขอบคุณ... https://www.prachachat.net/csr-hr/news-384141

ที่มา: prachachat.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ต.ค.62
วันที่โพสต์: 25/10/2562 เวลา 10:18:43 ดูภาพสไลด์โชว์ เซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการ