"น้องต๊อด" พิการครึ่งท่อน ได้ที่ฝึกงานแล้ว เข้าเซ็นสัญญาที่โตโยต้านครพิงค์ ทำแผนกช่างยนต์ 1 ปี

"น้องต๊อด" พิการครึ่งท่อน ได้ที่ฝึกงานแล้ว เข้าเซ็นสัญญาที่โตโยต้านครพิงค์ ทำแผนกช่างยนต์ 1 ปี

“น้องต๊อด” พิการครึ่งท่อน ได้ที่ฝึกงานแล้ว เข้าเซ็นสัญญาเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกงานแผนกช่างยนต์ โตโยต้านครพิงค์ 1 ปี มีเงินเดือนและสวัสดิการ เริ่มกลาง ต.ค. 62 ขอบคุณ พม. และโตโยต้าให้ความช่วยเหลือคนพิการ

วันนี้ (29 ก.ย.) เวลา 14.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พานายชาตรี กรวัชรธาดา หรือน้องต๊อด อายุ 22 ปี นักศึกษา ปวช.ปี 2 วิทยาลัยสารพัดเชียงใหม่ ซึ่งพิการครึ่งท่อน โดยก่อนหน้านี้ประกาศขอช่วยตามหาที่ฝึกงานเกี่ยวกับแผนกช่างยนต์นั้น มายังบริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด ซึ่งมีความยินดีให้ “น้องต๊อด” เข้ารับการฝึกงานที่ตรงตามความต้องการ เพื่อกรอกใบสมัครเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกงานของบริษัท

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้พูดคุยและหารือร่วมกับน้องต๊อด ถึงการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ฝึกงาน น้องต๊อดได้พิจารณาเลือกแล้ว คือ บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ วันนี้ น้องต๊อด ได้กรอกใบสมัครเพื่อเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกงานของบริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมและทดลองการฝึกปฏิบัติงานจริง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีนายอำนาจ เกียรติรุ่งวิไลกุล ผู้จัดการฝ่ายบริการ บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด มาร่วมเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำในภาพรวม ก่อนเริ่มฝึกงานจริงในช่วงกลาง ต.ค.2562 เป็นต้นไป รวมระยะเวลา 1 ปี ในแผนกช่างยนต์ดังกล่าว

"น้องต๊อด" พิการครึ่งท่อน ได้ที่ฝึกงานแล้ว เข้าเซ็นสัญญาที่โตโยต้านครพิงค์ ทำแผนกช่างยนต์ 1 ปี

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า บริษัทโตโยต้า ได้มีการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ซึ่งเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ในแผนกการตลาด จำนวน 2 คน โดยในระยะต่อไป จะมีแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบของบริษัทฯ ให้เอื้อต่อคนพิการทุกจุดตามหลัก Universal Design สำหรับสวัสดิการที่บริษัทฯ จะมีให้น้องต๊อดในระหว่างการฝึกงาน คือ เงินเดือนจำนวนกว่า 10,000 บาท พร้อมสวัสดิการอื่นๆเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป ส่วนสัญญาเป็นประเภทไม่ผูกมัด ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของน้องต๊อดต่อไป สำหรับน้องต๊อด บริษัทได้ให้โอกาสในการฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งหากสามารถทำได้ตามเกณฑ์เมาตรฐานของบริษัทจะได้รับการพิจารณาให้เป็นพนักงานประจำต่อไป

ด้านน้องต๊อด เปิดเผยว่า ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับโอกาส และมีหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยให้การสนับสนุน สำหรับเหตุผลที่เลือกฝึกงานที่บริษัทโตโยต้าฯ สาขาดังกล่าว เนื่องจากได้พิจารณาจากความถนัด ทักษะความสามารถที่ได้เรียนมา และมีความชอบในสายงานนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ อีกทั้งลักษณะงานและสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมกับความพิการ รวมถึงความต่อเนื่องที่จะสามารถต่อยอดให้มีงานทำได้อย่างยั่งยืน มีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้ต่อไป

ขอบคุณ... https://mgronline.com/qol/detail/9620000093808

ที่มา: mgronline.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ก.ย.62
วันที่โพสต์: 30/09/2562 เวลา 11:21:27 ดูภาพสไลด์โชว์ "น้องต๊อด" พิการครึ่งท่อน ได้ที่ฝึกงานแล้ว เข้าเซ็นสัญญาที่โตโยต้านครพิงค์ ทำแผนกช่างยนต์ 1 ปี