องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ เพื่อหารายได้เสริม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ เพื่อหารายได้เสริม

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้พิการขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยได้รับเกียรติจากนางสมร ไสวพิมพ์ทอง อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นวิทยากร ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการบรรยายและให้ความรู้การส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ความสำคัญด้านการประกอบอาชีพ สำหรับช่วงบ่ายมีการจัดสาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์และน้ำยาล้างจาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ฝึกปฏิบัติจริงอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ เพื่อหารายได้เสริม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ เพื่อหารายได้เสริม

โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้พิการ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้พิการให้มีประสิทธิภาพ อันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นในชุมชนและเสริมสร้างระบบการดูแล สนับสนุนผู้พิการให้เข้มแข็ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งผู้พิการในพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้นส่วนใหญ่ญาติและครอบครัวต้องดูแลและให้การช่วยเหลือทั้งในเรื่องกิจวัตรประจำวัน การเลี้ยงชีพ ประกอบกับผู้พิการบางคนยังพอมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้และไม่อยากเป็นภาระของครอบครัวและของสังคมอีกต่อไป

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/79492

ที่มา: siamrath.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 พ.ค.62
วันที่โพสต์: 15/05/2562 เวลา 09:40:56 ดูภาพสไลด์โชว์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ เพื่อหารายได้เสริม