พมจ.ยะลา เปิดทางเลือกสร้างโอกาส ให้ผู้พิการฯ จัดหลักสูตรสอนปักเลื่อมผ้าปาเต๊ะ

พมจ.ยะลา เปิดทางเลือกสร้างโอกาส ให้ผู้พิการฯ จัดหลักสูตรสอนปักเลื่อมผ้าปาเต๊ะ

พมจ.ยะลา เปิดทางเลือกสร้างโอกาส ให้ผู้พิการฯ จัดหลักสูตรสอนปักเลื่อมผ้าปาเต๊ะ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พัฒนาทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้

วันนี้ (19 ก.พ. 62) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ระยะสั้นหลักสูตรปักเลื่อมผ้าปาเต๊ะ ในระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเชิญนางดรุณี ภู่ทับทิม มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุในจังหวัดยะลา ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม

นางสุภาพร วุฒิศาตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างทางเลือกและสร้างโอกาสการมีงานทำให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ให้มีความรู้และทักษะเฉพาะในการปักเลื่อมผ้าปาเตะ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ป้องกันไม่ให้คนพิการไปเป็นขอทานและผู้ด้อยโอกาสไปประกอบอาชีพผิดกฏหมาย พัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ การฝึกลักษณะนิสัยในการทำงาน การบริการ จัดการให้แก่คนพิการ ที่ถูกละเลยการจ้างงานและว่างงานอันเนื่องมาจากการละทิ้งของภาครัฐให้มีโอกาส มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคม

พมจ.ยะลา เปิดทางเลือกสร้างโอกาส ให้ผู้พิการฯ จัดหลักสูตรสอนปักเลื่อมผ้าปาเต๊ะ

อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมโอกาสในการสร้างพลังการรวมกลุ่มของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยสามารถจัดตั้งสถานประกอบการด้วยตนเองและนำสู่การพัฒนาฝีมือให้ยั่งยืน เพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อจะได้มีศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น

ขณะที่ นางดรุณี ภู่ทับทิม วิทยากร กล่าวว่า กลุ่มคนพิการ จะมีพรสวรรค์มากเรื่องการตลาดขณะนี้งานปักเป็นที่ต้องการของตลาดทางวิทยากรยินดีที่จะหาตลาดให้ รวมทั้งถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ ให้เต็มที่ ครั้งแรกมาเห็นยังคิดว่าผู้พิการจะทำได้หรือไม่ สุดท้ายแล้วคนพิการมีฝีมือ ช้าหน่อย แต่ตั้งลูกปัดกลมกลืนมากเป็นงานที่ใช้ได้ ผลงานออกมาสวย ดูดี ประณีต คนอื่นที่อยากเรียนรู้ไม่ต้องท้อเป็นงานที่ไม่ยากขอให้ตั้งใจ ใส่ใจ เดี๋ยวก็เป็นแน่นอน สำหรับปัจจุบันผ้าปาเต๊ะได้รับความนิยมมาก ส่งจำหน่ายตามห้างดังในประเทศไทยและต่างประเทศ มีรายได้เข้ากลุ่มหลาย

ขอบคุณ... http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190219120138558 (ขนาดไฟล์: 171)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 ก.พ.62
วันที่โพสต์: 20/02/2562 เวลา 10:30:01 ดูภาพสไลด์โชว์ พมจ.ยะลา เปิดทางเลือกสร้างโอกาส ให้ผู้พิการฯ จัดหลักสูตรสอนปักเลื่อมผ้าปาเต๊ะ