ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการเปลี่ยน“ภาระ”เป็น“พลัง”

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการเปลี่ยน“ภาระ”เป็น“พลัง”

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เชียงดาว เดินหน้าขับเคลื่อนเปลี่ยน “ภาระ” ให้กลายเป็น “พลัง”

ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ นำคณะสื่อมวลชนดูความคืบหน้าของการดำเนินงานในศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ที่เปิดมาได้ 1 ปี เน้นการสร้างหรือฝึกอาชีพให้กับผู้พิการอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเปลี่ยนผู้พิการที่ถูกมองว่าเป็นภาระให้กลายเป็นอีกหนึ่งพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการเปลี่ยน“ภาระ”เป็น“พลัง”

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการเปลี่ยน“ภาระ”เป็น“พลัง”

ปัจจุบันศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ได้อบรมอาชีพให้คนพิการมาต่อเนื่อง 2 รุ่น 287 ครอบครัว ให้สามารถก้าวพ้นความยากจนได้ มีอาชีพอิสระที่มั่นคง ยั่งยืน และเป็นอาชีพที่ทำได้จริงด้วยตนเอง ใช้พื้นที่น้อย ลงทุนต่ำ รายได้ดี ที่สำคัญเมื่อทำแล้วต้องขายได้ มีรายได้เพียงพอกับการดูแลตนเองและคนในครอบครัว และได้มีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้พิการขึ้นมาภายใต้แบรนด์ “ยิ้มสู้” เพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับผู้พิการ โดยปัจจุบันได้นำสินค้าเข้าวางจำหน่ายในห้างแม็คโครในเขตจังหวัดภาคเหนือและมีแผนที่จะขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งการสนับสนุนสินค้าต่างๆ ภายใต้แบรนด์ยิ้มสู้ ก็เท่ากับกว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะได้มีส่วนในการช่วยเหลือผู้พิการด้วย ตอนนี้ก็กำลังต่อยอดในการพัฒนาเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ ฝึกอาชีพให้คนพิการ คนด้อยโอกาส แล้วเป็นที่ท่องเที่ยวแบบ tourism for all ทำอาคารรวมที่พักแบบรีสอร์ท 2 หลังรองรับผู้มาเที่ยวและนอนพักคืนละประมาณ 100 คน มีคนพิการที่ได้รับการฝึกอาชีพด้านการโรงแรมมีส่วนร่วมในการให้บริการ

ขอบคุณ... https://www.innnews.co.th/regional-news/news_302467/

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ม.ค.62
วันที่โพสต์: 25/01/2562 เวลา 11:18:11 ดูภาพสไลด์โชว์ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการเปลี่ยน“ภาระ”เป็น“พลัง”