เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี จัดสถานที่ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำหน่ายสินค้า

เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี จัดสถานที่ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำหน่ายสินค้า

นายไพรจิตร ไขว้วงศ์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานี แจ้งว่า เรือนจำกลางอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดพื้นที่ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อจำหน่ายสินค้า นอกเหนือจากสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2540 ณ บริเวณที่อาคารที่พักญาติ เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ ซึ่งสินค้าดังกล่าวต้องไม่ส่งผลต่อมาตรการควบคุมผู้ต้องขังและการรักษาความปลอดภัยของเรือนจำ/ทัณฑสถาน รวมทั้งไม่เป็นสินค้าผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของเรืองจำ และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บัญชาการเรืองจำผู้อำนวยการทัณฑสถาน ในการพิจารณาให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำหน่ายสินค้า โดยให้จัดทำสัญญาการใช้พื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าระหว่างเรือนจำ/ทัณฑสถาน กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี

คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เรือนจำกลางอุบลราชธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป ถนนพโลชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 0 4524 0889 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอบคุณ... https://goo.gl/ncySuk

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ม.ค.62
วันที่โพสต์: 24/01/2562 เวลา 10:50:44 ดูภาพสไลด์โชว์ เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี จัดสถานที่ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำหน่ายสินค้า