พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกหมอนวดพิการนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย เพื่อทดสอบมาตรฐานฯ ระดับ 2

พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกหมอนวดพิการนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย เพื่อทดสอบมาตรฐานฯ ระดับ 2

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 2 (นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วไป ไม่น้อยกว่า 10 อาการ) จำนวน 60 ชั่วโมง ให้กับพนักงานนวดพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 และได้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือฯ สาขาการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ สาขาการนวดประคบสมุนไพร และสาขาการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย แล้ว จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17-26 มกราคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมนวดไทย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า หลักสูตรการนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยที่พบทั่วไป 10 อาการ เป็นวิชานวดหลักที่พนักงานนวดไทย ต้องใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 2 ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบ จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย บรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วไปอย่างน้อย 10 อาการ และรู้ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด พร้อมทั้งมีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ จริยธรรมในการประกอบอาชีพ จึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการนวดไทยของพนักงานนวดพิการและผู้ดูแลคนพิการอย่างชัดเจน ต่อยอดจากเดิมที่เพียงสามารถนวดผ่อนคลายได้ ตามที่ได้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ได้กำหนดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 2 ให้กับพนักงานนวดพิการฯ ต่อเนื่องระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562 ด้วย

ขอบคุณ... https://www.thaipr.net/general/913379

ที่มา: thaipr.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ม.ค.62
วันที่โพสต์: 18/01/2562 เวลา 10:23:21 ดูภาพสไลด์โชว์ พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกหมอนวดพิการนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย เพื่อทดสอบมาตรฐานฯ ระดับ 2