รวมกลุ่มผู้พิการ คนดูแล ตำบลยะต๊ะ จ.ยะลา เลี้ยงนกกระทา สร้างอาชีพ เสริมรายได้

รวมกลุ่มผู้พิการ คนดูแล ตำบลยะต๊ะ จ.ยะลา เลี้ยงนกกระทา สร้างอาชีพ เสริมรายได้

รวมกลุ่มผู้พิการ คนดูแล ตำบลยะต๊ะ จังหวัดยะลา เลี้ยงนกกระทา สร้างอาชีพ เสริมรายได้

เกือบหนึ่งปีที่กลุ่มผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ ได้มารวมกลุ่ม เลี้ยงนกกระทา ที่บริเวณบ้านบือแนบาแด ตำบลยะต๊ะ หมู่ที่ 4 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ นายอาบีดีน มนูญทวี ประธานผู้พิการทุกประเภทจังหวัดยะลา นายมะเสาวดี ไสสากา หัวหน้าสำนักงาน สภาเกษตรจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ให้กับครอบครัวผู้พิการ ซึ่งแต่ละวันผู้พิการ จำนวน 30 คน ก็จะแบ่งหน้าที่ แบ่งเวร สับเปลี่ยนกันมา ให้น้ำ ให้อาหารเช้าและเย็น เก็บไข่ เก็บมูล ไว้ขาย ที่บริเวณโรงเรือนเลี้ยงนกกระทาภายในสวนยาง โดยมีนายอับดุลฮากิม ปัญญาวงศ์ผ่องใส เป็นผู้ดูแล ซึ่งนกกระทา จำนวน 1,000 ตัว ที่นี่ ก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีอากาศถ่ายเท รวมทั้งมีการเปิดเพลงในจังหวะเบา ๆ ให้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้นกอารมณ์ดีและไข่ได้ทุกวัน โดยแต่ละวันสามารถเก็บไข่นกกระทา ได้ กว่า 700 ฟอง เพื่อนำไปส่งขาย ในราคา 100 ฟอง 80 บาท

รวมกลุ่มผู้พิการ คนดูแล ตำบลยะต๊ะ จ.ยะลา เลี้ยงนกกระทา สร้างอาชีพ เสริมรายได้

นอกจากนี้ ก็ยังเก็บมูลนกกระทา นำมาหมักและตากแดด ใส่กระสอบบรรจุไว้ส่งขาย อีกด้วย สำหรับเงินที่ได้รับก็จะนำมาเก็บไว้ พร้อมทั้งทำบัญชีรับ-จ่าย ที่จะมีทั้งค่าอาหารนก ค่าขายไข่ ขายมูล เพื่อรอปันผลปีละครั้งให้กับทางสมาชิก

นายมาหามะ ฮะนิแล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ได้เล่าถึงที่มาของการรวมกลุ่มผู้พิการในตำบลยะต๊ะ ว่าสำหรับกลุ่มเลี้ยงนกกระทานี้ เกิดจากการรวมกลุ่มผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ประมาณ 30 คน โดยจะใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ บางส่วนช่วงแรกจะทำการเพาะเห็ดก่อน แต่ไม่สำเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงได้หันมาเลี้ยงนกกระทา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา จำนวน 100,800 บาท และงบเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายให้มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการที่ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการเสริมรายได้ ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ได้ให้การสนับสนุนผู้พิการ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประสบความสำเร็จของกลุ่มคนพิการทั้งตำบลยะต๊ะ ซึ่งมีอยู่ จำนวน 168 คน โดยมีการรวมกลุ่มผู้พิการ และประสบผลสำเร็จไปแล้วใน หมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มสมุนไพร และหมู่ที่ 4 กลุ่มเลี้ยงนกกระทา ซึ่งในอนาคตข้างหน้าเชื่อว่าจะเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่ยั่งยืนให้กับผู้พิการ ต่อไป

ขอบคุณ... https://goo.gl/wHDNUo (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ม.ค.62
วันที่โพสต์: 16/01/2562 เวลา 10:23:46 ดูภาพสไลด์โชว์ รวมกลุ่มผู้พิการ คนดูแล ตำบลยะต๊ะ จ.ยะลา เลี้ยงนกกระทา สร้างอาชีพ เสริมรายได้