"บิ๊กอู๋"หนุนจัดแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9

"บิ๊กอู๋"หนุนจัดแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9

"บิ๊กอู๋" หนุนจัดแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พร้อมจับมือภาคีเครือข่ายเปิดโอกาสให้ผู้แข่งขันโชว์ความสามารถ

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวถึงการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ว่า ตามที่กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการ ซี่งในปี 2562 ถือเป็นการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย. 2562 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยจะเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันตั้งเเต่วันนี้ ถึง 18 ม.ค.2562 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 200 คน โดยแข่งขันทั้งหมด 20 สาขา ใน 4 กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่ กลุ่มสาขาอาชีพหัตกรรม สาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร สาขาอาชีพอุตสาหกรรม และสาขาอาชีพบริการ

"บิ๊กอู๋"หนุนจัดแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9

พล.ต.อ. อดุลย์ กล่าวต่อว่า การแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้มีการพัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพ เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ ให้สังคมได้มองเห็นคุณค่า เป็นที่ยอมรับ และให้โอกาสในการประกอบอาชีพ ยกระดับมาตรฐานฝีมือของคนพิการไปสู่ระดับสากล ซึ่งในระดับสากลมีการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ นอกจากนี้การแข่งขันยังเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยกระทรวงแรงงานได้ใช้แนวทางประชารัฐประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการมากกว่า 100 แห่ง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานในฐานะผู้ดำเนินการจัดงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการครั้งนี้จะสามารถทำให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ผลักดันให้คนพิการได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของทักษะฝีมือ เพื่อสร้างโอกาสในการทำงาน มีอาชีพ มีรายได้ สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระและพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/politics/681262

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลฟนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ธ.ค.61
วันที่โพสต์: 12/12/2561 เวลา 11:36:31 ดูภาพสไลด์โชว์ "บิ๊กอู๋"หนุนจัดแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9