รองผู้ว่าฯ จ.ระยอง มอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพแก่คนพิการแลผู้ดูแลคนพิการเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว

รองผู้ว่าฯ จ.ระยอง มอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพแก่คนพิการแลผู้ดูแลคนพิการเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว

วันนี้ (24 ก.ย. 61) เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยนางดารารัตน์ แก้วสลับสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้มอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 30 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,420,000 บาท

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สวัสดิการ และสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ มีความเสมอภาคเหมือนบุคคลทั่วไป โดยมีกองทุนดังกล่าวให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ พร้อมสนับสนุนทุนกู้ยืมแบบปลอดดอกเบี้ย 5 ปี ให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีเงินทุนในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว

ขอบคุณ... https://goo.gl/Drf3C2

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ก.ย.61
วันที่โพสต์: 25/09/2561 เวลา 10:06:54 ดูภาพสไลด์โชว์ รองผู้ว่าฯ จ.ระยอง มอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพแก่คนพิการแลผู้ดูแลคนพิการเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว