ร้านกาแฟ ธุรกิจใหม่สำหรับคนพิการ

ร้านกาแฟ ธุรกิจใหม่สำหรับคนพิการ

มูลนิธิ ไฟฟ์ ฟอร์ ออล (5 For All) มูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน คนพิการโดยเฉพาะ ร่วมกับ บริษัท ไทยนิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ "วันใหม่เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส" เพื่อสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ในครั้งนี้ได้ผู้สนับสนุนร่วมอย่าง กรมพละศึกษา เอื้อเฟื้อสถานที่เพื่อเปิดร้านกาแฟ ชื่อร้าน "กาแฟดาว" (Star Coffee) เป็นร้านที่ 2 ของโครงการในปี พ.ศ.2561 โดยมีผลงานความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมาที่ บริษัท ไทยนิปปอนสตีลฯ ได้สร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการคือ

1. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เปิดร้านปันยา สปา แอนด์ มาสสาจ ร้านนวดแผนไทย ตั้งอยู่ซอยจุฬา 42

2. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เปิดโครงการโรงเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดภูฐาน ตั้งอยู่ที่ อบต.บึงบา คลอง 10 จ.ปทุมธานี

3. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดร้านกาแฟดาว ร้านค้าสวัสดิการ ตั้งอยู่ที่กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โดยโครงการที่ผ่านมาทั้งหมด บริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในวงกว้างในการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการเพราะนอกจากพวกเขาจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้ว ก็ยังถือว่าเป็นการให้ที่ยั่งยืนอีกด้วย

และในครั้งนี้การส่งมอบร้านกาแฟดาวร้านที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 สาขา กรมพละศึกษา ได้รับเกียรติจาก อธิบดีกรมพละศึกษา ดร.ปัญญา หาญลำยวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ร่วมด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ Mr. Hiroyuki Kurosaki และประธานมูลนิธิไฟฟ์ ฟอร์ ออล ร่วมงาน ภายในงานนอกจากมีพิธีส่งมอบร้านกาแฟดาวแล้ว ยังมีการแสดงจากน้องๆเด็กพิเศษ อีกด้วย

Mr. Hiroyuki Kurosaki กล่าวว่า "บริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ เล็งเห็นว่านอกจากได้สร้างโอกาสให้คนพิการและว ยังทำให้คนในองค์กรเราเปิดมุมมองใหม่ในการมองผู้พิการ ว่าจริงๆแล้วเขาเหล่านี้ก็เป็นเพื่อนมนุษย์เราคนหนึ่งที่ยังสามารถสร้างคุณูปการให้กับสังคมและประเทศชาติได้อีกมาก ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ในการจ้างงานและสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ ทำให้ผู้พิการเข้าถึงโอกาสในการทำงานได้เพิ่มมากขึ้น"

ขอบคุณ... https://www.thaipr.net/general/884795

ที่มา: thaipr.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ส.ค.61
วันที่โพสต์: 3/09/2561 เวลา 10:45:32 ดูภาพสไลด์โชว์ ร้านกาแฟ ธุรกิจใหม่สำหรับคนพิการ