สอศ.ให้โอกาสสร้างอาชีพคนพิการ

สอศ.ให้โอกาสสร้างอาชีพคนพิการ

ปลื้มศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ ใน 5 วิทยาลัย ทำงานได้ผล เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น

นายพีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)กล่าว ในการเปิดโครงการประชุมสัมมนา การจัดการอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ให้ความสำคัญกับการจัดอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา(พ.ศ.2552-2561) ซึ่งกำหนดเป้าหมายขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มียุทธศาสตร์เสริมสร้างโอกาสและมาตรการจัดการศึกษาวิชาชีพที่สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนพิการเข้าเรียนรวมในหลักสูตรอาชีวศึกษาตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ความเหมาะสมของประเภทคนพิการ

“อย่างไรก็ตามเพื่อให้การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอศ.ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการขึ้นเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจภายใน และได้ตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ หรือDSS เป็นสถานศึกษาแกนนำจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ใน 5 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง และวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ซึ่งสามารถผลิตกำลังคนพิการให้มีอาชีพมีงานทำเป็นเชิงประจักษ์ของสังคม การประชุมครั้งนี้จะเป็นการขับเคลื่อนขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการเข้ามาเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น” นายพีระพล

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/education/662655

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ส.ค.61
วันที่โพสต์: 29/08/2561 เวลา 10:23:18 ดูภาพสไลด์โชว์ สอศ.ให้โอกาสสร้างอาชีพคนพิการ