ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหนองคายอบรมทักษะอาชีพคาร์แคร์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหนองคายอบรมทักษะอาชีพคาร์แคร์

คนพิการมีงานทำเต็มตามศักยภาพ...ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหนองคายอบรมทักษะอาชีพคาร์แคร์ แก่ผู้พิการเกรด A รุ่นที่ 2

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ถนน ต.หนองสองห้อง – อ.ท่าบ่อ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและครอบครัว “กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรทักษะอาชีพคาร์แคร์ รุ่นที่ 2”

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหนองคายอบรมทักษะอาชีพคาร์แคร์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหนองคายอบรมทักษะอาชีพคาร์แคร์

นางธนวรรณ สุขไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การอบรมดังกล่าว ได้คัดเลือกคนพิการกลุ่มเป้าหมาย (เกรด A) จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการ โดยจะดำเนินการฝึกทดลองจริงในสถานประกอบการ/สถาบัน ก่อนอื่นได้มีการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ การทำคาร์แคร์ แนวทางการประกอบอาชีพคาร์แคร์ ช่องทางการดำเนินธุรกิจ ช่องทางการตลาด การวางแผนการทำธุรกิจคาร์แคร์ และเทคนิคการให้บริการลูกค้าประทับใจ การล้างอัดฉีด การเคลือบสีรถ การเคลือบแก้ว การขจัดคราบยางไม้-ยางมะตอย การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

โดยมีวิทยากรจากร้านไฉไลคาร์แคร์ และพระวิทยากรจากวัดมีชัยท่า อำเภอเมืองหนองคายเป็นวิทยากร ทั้งนี้ เพื่อให้คนพิการสามารถออกไปประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการหรืออาชีพอิสระได้ เพื่อให้คนพิการอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2561 นี้ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เป็นเกียรติมอบรถโยกแก่ผู้พิการ จำนวน 5 คันอีกด้วย.

ขอบคุณ... http://www.tnews.co.th/contents/461580?videoId=125543&videoAds=on

ที่มา: tnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 มิ.ย.61
วันที่โพสต์: 13/06/2561 เวลา 10:59:55 ดูภาพสไลด์โชว์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหนองคายอบรมทักษะอาชีพคาร์แคร์