คนสู้ชีวิต ผู้พิการกว่าครึ่งร้อย...รับเงินกู้ประกอบอาชีพรายละ 6 หมื่นบาท

คนสู้ชีวิต ผู้พิการกว่าครึ่งร้อย...รับเงินกู้ประกอบอาชีพรายละ 6 หมื่นบาท

ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการจากในพื้นที่จังหวัดอ่างทองจำนวน 61 รายที่ได้รับการพิจารณากู้เงินตามกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดินทางมารับเงินกู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพและต่อยอดอาชีพของผู้พิการโดยแต่ละรายจะได้รับเงินกู้ตามมติของที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ รายละไม่เกิน 60,000 บาท รายกลุ่มๆละไม่เดกิน ล้านบาท และต้องผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งหากผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการรายบุคคลมีความประสงค์ที่จะกู้เกินวงเงินที่กำหนดสามารถพิจารณาได้เป็นรายๆแต่ไม่เกินรายละ 120,000 บาท

คนสู้ชีวิต ผู้พิการกว่าครึ่งร้อย...รับเงินกู้ประกอบอาชีพรายละ 6 หมื่นบาท

คนสู้ชีวิต ผู้พิการกว่าครึ่งร้อย...รับเงินกู้ประกอบอาชีพรายละ 6 หมื่นบาท

คนสู้ชีวิต ผู้พิการกว่าครึ่งร้อย...รับเงินกู้ประกอบอาชีพรายละ 6 หมื่นบาท

คนสู้ชีวิต ผู้พิการกว่าครึ่งร้อย...รับเงินกู้ประกอบอาชีพรายละ 6 หมื่นบาท

น.ส.โสรยา พรหมเดช อายุ 31 ปี ซึ่งพิการจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เปิดเผยว่า ปกติตนเองประกอบอาชีพเย็บผ้า แต่ได้ติดต่อกับทางร้านจำหน่ายชุดเสื้อผ้าที่ทางตนเองจะเย็บส่ง ซึ่งต้องใช้เงินทุนในการขยายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจึงมาขอกู้เงินเพื่อไปขยายกิจการ ซึ่งตนเองอยากให้มีโครงการเช่นนี้เพราะสามารถที่จะช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถมีอาชีพเลี้ยงตัวและไม่เป็นภาระของสังคม

สำหรับวันนี้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการได้รับเงินกู้ทั้งสิ้น 61 ราย โดยแบ่งเป็น ผู้พิการ 28 ราย จำนวนเงิน 1,190,000 บาท ผู้ดูแลคนพิการ 33 ราย 1,418,000 บาท โดยส่วนใหญ่นำเงินไปประกอบอาชีพเกษตร การค้าขายและงานช่าง งานบริการ

ขอบคุณ... https://goo.gl/vTB46e

ที่มา: tnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 มิ.ย.61
วันที่โพสต์: 12/06/2561 เวลา 10:30:07 ดูภาพสไลด์โชว์ คนสู้ชีวิต ผู้พิการกว่าครึ่งร้อย...รับเงินกู้ประกอบอาชีพรายละ 6 หมื่นบาท