เปลี่ยนภาระเป็นพลัง! ลุงแอร์ ผุด 'ฟาร์มจิ้งหรีดยิ้มสู้' สร้างรายได้งาม

เปลี่ยนภาระเป็นพลัง ลุงแอร์ ผุด ฟาร์มจิ้งหรีดยิ้มสู้ สร้างรายได้งาม

เปิดชีวิต "ลุงแอร์" ชายวัยเกษียณ กระดูกเอวยุบ ต้องดูแลพ่อแม่พิการ เครียด กินเหล้า ชีวิตพลิกผันหันมาทำ "ฟาร์มจิ้งหรีดยิ้มสู้" รายได้ต่อเดือนหลักหมื่น หลังเข้าอบรมที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มีแนวคิดจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อดูแลคนพิการอย่างครบวงจรและยั่งยืน สืบเนื่องมาจาก ปี 2560 มีคนพิการที่จด ทะเบียนและสามารถทำงานได้แต่ไม่มีงานทำ 455,990 คน และส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและสิทธิพื้นฐานตามที่รัฐจัดให้ โดยทางศูนย์ฯ จะฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการ รวมไปถึงผู้ดูแลคนพิการ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเห็ด การเลี้ยงจิ้งหรีด และการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เนื่องจาก 3 อาชีพดังกล่าวมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวสั้น สามารถดูแลได้ง่าย

เปลี่ยนภาระเป็นพลัง ลุงแอร์ ผุด ฟาร์มจิ้งหรีดยิ้มสู้ สร้างรายได้งาม

จากการติดตามชีวิตของ นายทวีศักดิ์ อินทรชัย หรือ ลุงแอร์ อายุ 62 ปี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 แต่ก่อนเป็นลูกจ้างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ปี เริ่มมีอาการกระดูกเอวซ้ายยุบ เมื่อปี 2558 ทำให้ทำงานหนักไม่ไหว นอกจากนี้ ลุงแอร์ยังต้องดูแลพ่อแม่พิการนั่งรถเข็น ทำให้ทำงานรับจ้างไม่สะดวก เมื่อเกษียณจึงเกิดความเครียด หันไปดื่มเหล้า เสียสุขภาพ ทางศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ซึ่งเปิดให้บริการที่ อ.แม่ริม จึงชักชวนให้ลุงแอร์เข้าฝึกอบรม ทำให้ลุงแอร์เลิกดื่มเหล้าด้วยตัวเอง และตั้งใจเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างจริงจัง จนประสบความสำเร็จในการเปิด "ฟาร์มจิ้งหรีดยิ้มสู้" ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ลุงแอร์ เล่าว่า สาเหตุที่เลือกเลี้ยงจิ้งหรีดเพราะไม่ยุ่งยาก เริ่มแรกเลี้ยงเพียง 1 บ่อ ขนาด 120x120 เซนติเมตร ใช้เงินประมาณ 2,000 บาท หลังจากเลี้ยงชุดแรกก็สามารถเก็บไข่เพาะพันธุ์เองได้ และยังขายได้ขันละ 100 บาท ใน 1 บ่อจะใช้ไข่จิ้งหรีดประมาณ 5 ขัน โดยเลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดง และเริ่มขยับขยายเพิ่มบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด จึงไปกู้เงินธนาคารเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 150,000 บาท สำหรับรายได้ต่อเดือนหักค่าใช้จ่ายแล้วจะได้ประมาณ 15,000 บาท โดยจะมีแม่ค้ามารับซื้อและจองจิ้งหรีดถึงที่ฟาร์ม

เปลี่ยนภาระเป็นพลัง ลุงแอร์ ผุด ฟาร์มจิ้งหรีดยิ้มสู้ สร้างรายได้งาม

เปลี่ยนภาระเป็นพลัง ลุงแอร์ ผุด ฟาร์มจิ้งหรีดยิ้มสู้ สร้างรายได้งาม

เปลี่ยนภาระเป็นพลัง ลุงแอร์ ผุด ฟาร์มจิ้งหรีดยิ้มสู้ สร้างรายได้งาม

สำหรับการเลี้ยงดู จิ้งหรีดจะใช้เวลาฟักไข่ประมาณ 7 วัน หากอยู่ในช่วงฤดูหนาวจะใช้เวลา 10 วัน เมื่อไข่ฟักเป็นตัวจะนำไปเทในบ่อที่เตรียมทรายและหัวอาหารสำหรับจิ้งหรีดเล็ก ซึ่งในช่วง 2 สัปดาห์แรกจะต้องดูแลเป็นพิเศษ หากเลย 15 วันไปแล้วจะเริ่มนำผัก เช่น ฟักทอง มันสำปะหลัง ใบต้นมันสำปะหลัง อาหารเสริมให้จิ้งหรีดกิน และจะต้องเปลี่ยนถาดอาหารและถาดน้ำทุก 3 วัน เพราะจิ้งหรีดชอบความสะอาด และเมื่อจิ้งหรีดทองแดงมีอายุครบ 45 วัน ก็จะสามารถนำไปขายได้

แต่ในปัจจุบันพบว่า ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.แม่ริม มีพื้นที่คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ให้กับผู้พิการ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการซีพีสานฝันปันโอกาส โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงผุด "โครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind"ให้คนตาบอดปั่นจักรยานกับคนตาดี พิชิตเส้นทาง 9 วัน 9 จังหวัด จากกรุงเทพฯ ถึง อ.เชียงดาว ระยะทาง 867 กิโลเมตร เพื่อหาทุนสนับสนุนการจัดสร้าง "ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน" อ.เชียงดาว พื้นที่ 33 ไร่

ขอบคุณ... https://www.thairath.co.th/content/1201632

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 ก.พ.61
วันที่โพสต์: 14/02/2561 เวลา 10:12:28 ดูภาพสไลด์โชว์ เปลี่ยนภาระเป็นพลัง! ลุงแอร์ ผุด 'ฟาร์มจิ้งหรีดยิ้มสู้' สร้างรายได้งาม